Opublikowano Dodaj komentarz

Co nowego w Zbiorach zadań z chemii Witowskiego 2019?

NOWA EDYCJA 2019 – DUŻE ZMIANY W ZBIORACH WITOWSKIEGO

Uwaga – obecną edycję od poprzednich dzieli przepaść w treści, ilości zadań, podziale na moduły – dlatego zalecamy nie odkupywanie zbiorów starszych, a korzystanie z najnowszej EDYCJI 2002-2019.

OD EDYCJI 2019 ZMIENIAMY UKŁAD TREŚCI ZBIORÓW – obecnie mamy cztery regularne Zbiory Witowskiego. Z tomu 4 usuwamy zbiór doświadczeń (pozostawiając arkusze ćwiczeniowe) a wprowadzamy kilka nowych działów, jak Podstawy Biochemii, Elektrochemia czy Przemiany Jądrowe. 

Tom 1 zawiera Podstawy Chemii Nieorganicznej:

 • PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…)
 • Budowa atomu a układ okresowy – cząstki elementarne w atomie, podstawy chemii kwantowej, liczby kwantowe, zmiany właściwości pierwiastków, itd.
 • Wiązania chemiczne i hybrydyzacja, budowa przestrzenna cząsteczek, itd;
 • STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),
 • PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d.

Tom 2 zawiera Podstawy Chemii Fizycznej:

 • Termodynamika chemiczna;
 • Kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • Reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień, pH, hydroliza i wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe…);
 • Teorie kwasów i zasad;
 • Reakcje utleniania i redukcji – od edycji 2019 dokonaliśmy podziału na moduły: stopnie utleniania, bilansowanie równań redoks, związki manganu, związki chromu, przewidywanie kierunku reakcji redoks, itd;
 • Reakcje metali z kwasami, zasadami, wodą i roztworami soli.

Tom 3 zawiera Podstawy Chemii Organicznej.

Tom 4 zawiera Elementy Biochemii, Przemiany Jądrowe i Elektrochemię:

 • Organiczne związki zawierające azot: Aminy, Amidy, Aminokwasy,
 • Peptydy / Białka,
 • Węglowodany i glikozydy,
 • Kwasy nukleinowe,
 • Przemiany Jądrowe, czas połowicznego rozpadu, itd.,
 • Ogniwa, korozja, elektroliza, akumulatory – elementy Elektrochemii,
  W drugiej części tomu 4 zamieszczamy arkusze egzaminacyjne wraz z pełnymi kluczami z wszystkich organizowanych przez nasze Wydawnictwo Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii.

Czym nasze Zbiory różnią się od innych? 

Po pierwsze – zadania w każdym dziale zawierają pełen przekrój trudności – uczą liczyć i rozumieć, rozwiązywać problemy od najłatwiejszych aż po maturalne, czyli trudniejsze. Dlatego najlepiej by było, aby Zbiory Witowskiego trafiały do uczniów już w 1 klasie szkoły średniej, a nie dopiero w klasie maturalnej, gdyż wówczas pojawia się złudzenie łatwości wielu zadań. Mimo wszystko jednak uczeń – maturzysta otrzymuje w Zbiorach Witowskiego rozłożone na działy WSZYSTKIE zadania maturalne z chemii z ostatnich kilkunastu lat. Nie ma tak bogatych w zadania książek na polskim rynku księgarskim.

Po drugie – zawierają WSZYSTKIE zadania egzaminacyjne, jakie znalazły się na państwowych egzaminach na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Dlatego mówienie, że nasze zbiory są łatwe, kiedy większa część treści to zadania maturalne, świadczy albo o świetnym przygotowaniu z chemii do matury, albo o złośliwości i ignorancji.

Po trzecie – zdarza się, że na przestrzeni lat pojawiło się kilka zadań dotyczących tego samego zagadnienia, ot choćby próby jodoformowej. Wówczas te zadania znajdziemy obok siebie. Nie jest, jak czasami czytamy, nudne rozwiązywanie kilku takich samych zadań, ale stanowi proces powtarzania a tym samym utrwalania. To tak jak w języku angielskim – bez sensem jest wykucie 100 słówek, które o ile nie używamy, nie powtarzamy kilka razy, za tydzień czy miesiąc… zapomnimy. Nasze zbiory umożliwiają proces powtarzania, a tym samym uczenia.

Wiele jest na rynku zbiorów ale wszystkie zawierają arkusze egzaminacyjne albo użyte na egzaminach albo autorskie. Ale aby przygotować się do rozwiązywania arkuszy należy najpierw powtórzyć cały materiał. I to umożliwia nasz Zbiór oferując w czterech tomach ponad 5000 zadań!!!
Zbiory WITOWSKIEGO to pełne i kompleksowe przygotowanie do matury, które wspomaga proces uczenia i nauczania w każdej szkole średniej w klasach o profilu biol – chem (-mat). Każdy przygotowujący się do matury z chemii i biologii MUSI KORZYSTAĆ ZE ZBIORÓW WITOWSKIEGO. I tak dzieje się już od 12 lat!!!

Podsumowując:
1. Ponad 5114 zadań na 2012 stronach (wszystkie matury OKE Poznań, matura majowa 2018, matura czerwcowa 2017 i inne arkusze);
2. Nowy rozkład działów na cztery regularne tomy; usunęliśmy z tomu 4 zbiór doświadczeń zastępując ten fragment książki ponad 600 zadań i testów maturalnych (Biochemia, Promieniotwórczość, Elektrochemia); Od edycji 2019 Zbiory Witowskiego to cztery tomy.
3 Bardziej rozbudowany rodzaj tablic (biologiczno-chemiczno-matematycznych), uwzględniających wzory aminokwasów, zasad azotowych czy logarytmowanie dziesiętne.

4. Oznaczone czarnym paskiem i odpowiednimi znacznikami zadania dotyczące nowej podstawy programowej.
Zdecydowaliśmy się jednak nie usuwać zadań obowiązujących do poprzedniej podstawy programowej, wychodząc na przeciw
poprawiającym egzamin, a jednocześnie nie ma żadnej pewności, że zadania do roku 2015 nie pojawią na maturze w tym czy
przyszłych latach (ogniwa, elektroliza, obliczanie entalpii itd.);

Warto również pamiętać, że Zbiory zawierają treści, których nie ma w nowej formule matury od 2015 (np. elektroliza, ogniwa, jądrówka…) ale są potrzebne poprawiającym egzamin w starej formule, będą już za rok w nowym czteroletnim liceum. Ale też z innego powodu… pewnego razu na jednej z konferencji zapytałem ważną panią, czy na pewno nie będzie zadań z elektrolizy w arkuszu? Odpowiedziała: a czemu nie?! Rozpoczniemy długim tekstem wprowadzającym i spod innego paragrafu podstawy programowej i elektroliza może być. Ot i cała filozofia!

W obecnej edycji, kierując się głosami sporej grupy użytkowników, zaproponowaliśmy nowy układ treści, pozwalający wygospodarować więcej miejsca na rozwiązania. Wielokrotnie słyszeliśmy skargi na zbyt małą ilość miejsca pod zadaniami. To w bieżącej edycji chcemy zmienić. Oznaczyliśmy gwiazdką te zadania, które toretycznie znajdują się poza podstawą programową od 2015 roku. Jednak na prośbę nauczycieli pozostawiamy je w książkach.
W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele ciepłych słów o Zbiorach i od naszych uczniów, nauczycieli ale także od środowisk związanych z Ministerstwem Edukacji i CKE. Dziękujemy za każde dobre słowo i okazaną pomoc przy tworzeniu zadań.
Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne a na końcu książki umieszczono ich prawidłowe odpowiedzi. Książki te są rozwinięciem serii wydawniczej- zbiorów : „Chemia…”, „Biologia…”, „Matematyka… Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze”, która została specjalnie przygotowana dla uczniów zdających nowy rozszerzony egzamin maturalny z chemii i biologii i chcących studiować na Uniwersytetach Medycznych lub na kierunkach przyrodniczych. Z każdym rokiem egzamin maturalny z chemii jest coraz trudniejszy, coraz bardziej udziwniany a język zadań zmienia się z chemicznego na… ciężki do zrozumienia nawet dla doświadczonych nauczycieli. Naszym zadaniem jest jednak podążać nowym tropem i dlatego każde zadanie nowe na maturze natychmiast pojawia się w naszych zbiorach rozbudowane do kilkunastu nowych. Bo chcemy być NAJLEPSI!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *