Zbiór pod redakcją: dr Jan Sylwester Witowski

Prof. NYU dr Jan Sylwester Witowski – syn Dariusza Witowskiego, biznesmen – współzałożyciel i współwłaściciel amerykańskiej firmy medycznej o zasięgu globalnym (07.2023), naukowiec (PhD 2020), lekarz medycyny (MD 2019) i programista, od 1 grudnia 2019 roku mieszka i pracuje naukowo w Stanach Zjednoczonych na stanowisku profesora NYU. Od września 2020 r odbył swój staż podoktorski (Postdoctoral Researcher) i podjąl pracę w Department of Radiology New York University School of Medicine and Center for Data Science NYU, gdzie doskonale wykorzystuje wiedzę zdobytą w oparciu o radiologię i obrazowanie, biodruk 3D oraz tworzenie algorytmów dla potrzeb uczenia maszynowego. Prowadzi badania dotyczące analiz wyników pochodzących z projektów ilościowych, obrazowych, machine learning, AI oraz tworzenia sieci neuronowych. Algorytmy opracowane w oparciu o sieci neuronowe pozwalają na stworzenie „nowych matryc” postępowania obrazowego. W latach 2019 – 2020 pracował naukowo w najlepszej uczelni na świecie (wg. rankingu Szanghajskiego 2020) Harvard University w Bostonie USA (In The Laboratory of Medical Imaging and Computation (LMIC))  – Harvard Medical School oraz Massachusetts General Hospital.
W ramach światowej ekspansji produktu (tzw. testu Witowskiego) przez globalną markę Ataraxis.AI i jako szef firmy wziął udział w wielu konferencjach naukowych, m.in. w Kanadzie (październik 2023), Londynie (listopad 2023) czy w San Antonio w Teksasie i Tampie na Florydzie (grudzień 2023).

Oto wywiad o przełomowych, światowych badaniach, prowadzonych przez zespół prof. NYU  dr Jana Witowskiego w Nowym Jorku. Warto posłuchać:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem otrzymując nagrodę Prorektora CMUJ dla Najaktywniejszego Młodego Naukowca.

W dniu 9 listopada 2020 r o godzinie 15 na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Jana Sylwestra Witowskiego pt. Implementation of 3D printing in laparoscopic liver surgery, napisana w II Katedrze Chirurgii CM UJ pod kierunkiem promotora prof. zw. dr hab. n. med. Michała Pędzwiatra.
Recenzentami dysertacji doktorskiej byli: dr hab. n. med. Oskar Kornasiewicz (WUM) oraz prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Kędra (UMedB). Obaj recenzenci zaproponowali wyróżnienie pracy, ze względu na jej wartość merytoryczną i nowatorstwo. Dr hab. Oskar Kornasiewicz w swojej recenzji pisze wprost: „Należy zwrócić uwagę, że publikacje te opisują wyniki badań w obszarze, w którym Doktorant wykonał je jako pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie.”
Rozprawa doktorska powstała w oparciu o monotematyczny cykl czterech artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, indeksowanych w bazie PubMed oraz znajdujących się na liście Journal Citation Reports (tytuły prac poniżej).
Łączny wskaźnik Impact Factor dla wymienionego cyklu wynosi 11.162. Liczba cytowań w dniu obrony: 103
Komisja doktorska w dniu 9 listopada 2020 r. postanowiła nadać Janowi Sylwestrowi Witowskiemu  z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych.

Absolwent I LO w Łańcucie, które ukończył z wyróżnieniem, otrzymując odznakę za wybitne osiągnięcia. Laureat, srebrny medalista XLII Olimpiady Biologicznej oraz finalista XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Laureat i kierownik Diamentowego Grantu (VII edycji – 2018), a także współpracownik i wykonawca w dwóch innych grantach NCN. Laureat nagrody Laur Medyczny im. Dr. Wacława Mayzla (2017) przyznawanej przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, laureat grantów „Najlepsi z najlepszych” (2017, 2018) oraz konkursu „Droga na Harvard” (2017). Wielokrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, MNiSW i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżniony przez magazyn Forbes miejscem na liście 30 najzdolniejszych Polaków poniżej 30 roku życia. Zwyciężył w wielu krajowych konferencjach naukowych dla studentów medycyny (m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lublinie czy we Wrocławiu). Laureat międzynarodowego programu dla doktorantów im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej (2020), dzięki któremu odbywa staż tzw. postdoctoral researcher w New York University School of Medicine. Laureat ogólnopolskiego konkursu Planety Lema (2022) w kategoria Nauka za opracowanie zaawansowanych algorytmów do wykrywania raka piersi.
W ramach pracy naukowej  w II Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadził badania nad opłacalnością i skutecznością drukowanych modeli w przygotowaniu przedoperacyjnym, wykorzystując najtańszą na świecie i opracowaną przez siebie nowatorską metodę druku 3D. W styczniu 2017 roku odbył kilkutygodniowy staż w Australii, co zaowocowało współpracą naukową z Department of Vascular Surgery w australijskim szpitalu Austin Health w Melbourne oraz australijskim przyszpitalnym instytutem druku 3D – 3DMed Lab. W styczniu i kwietniu 2017 roku wziął udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w Stanach Zjednoczonych: w Orlando na Florydzie oraz Kalifornii w USA, na jednej z najsłynniejszych uczelni: Uniwersytecie Stanforda, na który został zaproszony jako prelegent. W maju 2018 roku wziął udział w 87. Konferencji Australijskiego Kolegium Chirurgów (RACS ASC) w Sydney w Australii, gdzie podsumowano wspólną pracę polsko-australijskiej grupy roboczej do spraw rozwoju telemedycyny i medycyny cyfrowej międzynarodowej. W listopadzie 2018 r. wziął udział w Radiological Society of North America #RSNA2018 w Chicago IL USA, a w grudniu 2018 r. odbył staż w słynnej Mayo Clinic w Rochester w Minnesocie w USA, gdzie pracował nad zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości w kardiologii. W grudniu 2019 wygłosił dwa wykłady na światowej konferencji radiologicznej: RSNA – 105th Scientific Assembly and Annual Meeting w Chicago IL USA. W latach 2017-2019 doradca naukowy i kierownik R&D firmy MedApp S.A. Autor wielu publikacji naukowych (poniżej). Członek grupy Certain Surgery zajmującej się przygotowaniem przeglądów piśmiennictwa i meta-analiz z zakresu chirurgii minimalnie inwazyjnej. Jest członkiem prestiżowych towarzystw naukowych, jak  Radiological Society of North America. Do chwili obecnej (wrzesień 2020) jest autorem i współautorem prawie 100 artykułów (w tym w tak znamienitych czasopismach jak Nature, co w przypadku polskich naukowców należy do wybitnych osiągnięć) i streszczeń zjazdowych cytowanych na świecie ponad 400 razy, których sumaryczny wskaźnik Impact Factor wynosi ponad 70. Współautor Zbiorów z Biologii i Chemii, Dyrektor ds Naukowych w Oficynie Wyd. Nowa Matura.

www.JanWitowski.com

Wybrane artykuły naukowe oraz doniesienia i materiały (po)konferencyjne:

KOLOR ZIELONY – prace z pierwszym autorstwem
KOLOR CZERWONY – prace z IF > 3,000
♦ – autor korespondencyjny
© – praca wchodząca w skład rozprawy doktorskiej

1. Witowski J., 3D – printed anatomical models for tactile teaching visually – impaired students, [w:] Fajfer-Kruczek I., Witowski D., Banaszak Ł., Codzienność osób niepełnosprawnych w sferze prywatnej i publicznej, Oficyna Wyd. Nowa Matura, Cieszyn 2016, s. 124-134. 

2. Witowski J.♦©, Pędziwiatr M., Major P., Budzyński A., Cost-effective, personalized, 3Dprinted liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2017, doi:10.1007/s11548-017-1527-3; IF 1,96,  http://link.springer.com/article/10.1007/s11548-017-1527-3    doi:10.1007/s11548-017-1527

3. Witowski J.♦©, Coles-Black J, Zuzak T, Pędziwiatr M, Major P, Budzyński A. 3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review, Telemedicine and e-Health, 2017IF 2,165, http://doi.org/10.1089/tmj.2017.0049

4. Coles-Black J., Witowski J., Zuzak T., Pędziwiatr M., Major P., Budzyński A., abstrakt artykułu3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review, opublikowano w ANZ Journal of Surgery, przedstawiony na Royal Australasian College of Surgeon 86th Annual Congress, Adelaide, Australia 8-12 May 2017, ANZ J. Surg. 2017, 87 (S1) 47, GS027P,   doniesienie konferencyjne  http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/ans.13993/epdf

5. Pędziwiatr M., Małczak P., Major P., Witowski J, Kuśnierz-Cabala B., Ceranowicz P., Budzyński A., Minimally invasive pancreatic cancer surgery: What is the current evidence?, Medical Oncology, 2017 (34):125; doi: 10.1007/s12032-017-0984-4, IF 2,920,  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12032-017-0984-4

6. Pędziwiatr M., Małczak P., Mizera M., Witowski J, Major P., Torbicz G., Pisarska M., Budzyński A., Laparoscopic approach for rectal cancer is not inferior to open surgery: a systematic review and meta-analysis on short- and long-term oncological outcomes, Techniques in Coloproctology, 2017, IF 2,378; doi:  1007/s10151-017-1662-4; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC5602007/

7. Witowski J, , Krzywoń J., Zbierska-Rubinkiewicz K.,: Endovascular procedures aided by 3D Printing first Polish experience; przedstawiony na 3DMed Symposium 2017, Austin Hospital, Melbourne, VIC. Australia 25 August 2017, doniesienie konferencyjne;

8. Pędziwiatr M., Małczak P., Mizera M., Witowski J, Major P., Torbicz G., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Budzyński A., There is no difference in outcome between laparoscopic and open surgery for rectal cancer: a systematic review and meta-analisys on short- and long-term oncologic outcomes; Techniques in Coloproctology, 2017; DOI 10.1007/s10151-017-1662-4;  IF 3,000

9. Major P., Stefura T., Małczak P., Wysocki M., Witowski J., Kulawik J., Wierdak M., Pisarska M., Pędziwiatr M., Budzyński A., Postoperative Care and Functional Recovery After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs. Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass Among Patients Under ERAS Protocol; Obesity Surgery, 2018; https://doi.org/10.1007/s11695-017-2964-3;  IF 3,603

10. Pędziwiatr M., Mizera M., Witowski J., Major P., Torbicz G., Gajewska N., Budzyński A., Primary tumor resection in stage IV unresectable colorectal cancer: what has changed?, Medical Oncology, 2017; https://doi.org/10.1007/s12032-017-1047-6 IF 2,920 

11. Wierdak M., Pisarska M., Kuśnierz – Cabala B., Witowski J., Dworak J., Major P., Małczak P., Ceranowicz P., Budzyński A., Pędziwiatr M., Changes in plasma albumin levels in early detection od infectious complications after laparoscopic colorectal cancer surgery with ERAS protocol; Surgical Endoscopy, 2018; https://doi.org/10.1007/s00464-018-6040-4; IF 3,80

12. Pędziwiatr M., Mavrikis J., Witowski J., Adamos A., Major P., Nowakowski M., Budzyński A., Current status of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in gastrointestinal surgery, Medical Oncology, 2018; https://doi.org/10.1007/s12032-018-1153-0; IF 3,252 

13. Pędziwiatr M., Witowski J., Major P., Małczak P., Mizera M., Budzyńskia A.,  Response to: the nearly complete TME quality conundrum, Tech. Coloproctol., 2018; https://doi.org/10.1007/s10151-018-1758-5; IF 2,635

14. Zychowicz A., Radkowiak D., Lasek A., Małczak P., Witowski J., Major P., Strzałka M., Kulawik J., Budzyński A., Pędziwiatr M.,  Laparoscopic splenectomy for immune thrombocytopenia in patients with a very low platelet count, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018; https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.75847; IF 1,061

15. Wierdak M., Pisarska M., Kuśnierz-Cabala B., Kisielewski M., Major P., Witowski J., Ceranowicz P., Strzałka M., Budzyński A., Pędziwiatr M., Use of inflammatory markers in the early detection of infectious complications after laparoscopic colorectal cancer surgery with the ERAS protocol, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018; https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.75846; IF 1,921

16. Małczak P., Mizera M., Torbicz G., Witowski J., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Strzałka M., Budzyński A., Pędziwiatr M.; Is the laparoscopic approach for rectal cancer superior to open surgery? A systematic and meta-analysis on short-term surgical outcomes; Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018; https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.75845; IF 1,061

17. Witowski J., Sitkowski M., Zuzak T., Coles-Black J., Chuen J., Major P., Pędziwiatr M., From ideas to long-term studies: 3D printing clinical trials review;  International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery; 2018; https://doi.org/10.1007/s11548-018-1793-8;  IF 3,83

18. Pisarska M., Gajewska N., Małczak P., Wysocki M., Witowski J., Torbicz G., Major P., Mizera M., Dembiński M., Migaczewski M., Budzyński A., Pędziwiatr M., Defunctioning ileostomy reduces leakage rate in rectal cancer surgery – systematic review and meta-analysis; Oncotarget; 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5945534/   IF 5,168

19. Witowski J.©, Wake N., Grochowska A., Zhonghua Sun, Budzyński A., Major P., Popiela JT., Pędziwiatr M., Investigating accuracy of 3D printed liver models with computed tomography; Quantitative Imaging in Medicine and Surgery; 2018; http://dx.doi.org/10.21037/qims.2018.09.16   IF 3,226

20. Zychowicz A., Pisarska M., Łaskawska M., Czyż M., Witowski J., Kisielewski M., Kulawik J., Budzyński A., Pędziwiatr M., Patients’ opinions on enhanced recovery after surgery peroperative care principles: a questionnaire study; Videosurgery & Other Miniinvasive Techniques; 24 Jun 2018;  https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.77261   IF 5,260

21. Pędziwiatr M., Małczak P., Mizera M., Witowski J, Torbicz G., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Jankowski M., Rubinkiewicz M., Lasek A., Kula J., Budzyński A., Pancreatoduodenectomy for pancreatic head tumors in the elderly – Systematic review and meta-analysis.; Surgical Oncology, 2018; DOI 10.1016/j.suronc.2018.05.021; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960740418301312;  IF 3,000

21. Kasprzak JD., Witowski J., Pawlowski J., Peruga J.Z., Złachoda – Huzior A., Percutaneous patent ductus arteriosus closure using intraprocedural mixed reaity visualization of 3D computed tomography anigiography data: first-in-man experience; Videosurgery & Other Miniinvasive Techniques; 24 Jun 2018;  https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.77261   IF 1,061

22. Rubinkiewicz M., Truszkiewicz K., Wysocki M., Witowski J., Torbicz G., Nowakowski M.M., Budzyński A., Pędziwiatr M., Evaluation of the learning curve of transanal total mesorectal excision: single-centre experience; European Heart Journal Cardiovascular Imaging; 5 Feb 2019;  https://doi.org/10.5114/wiitm.2019. 82733;  IF 1,147

23. Major P., Stefura T., Walendziak M., Janik M., Pędziwiatr M., Wysocki M., Rubinkiewicz M., Witowski J., Szeliga J., Budzyński A.,  What Makes Bariatric Operations Difficult – Results of a National Survery; Medicina 201955(6), 218; https://doi.org/10.3390/medicina55060218;  IF 1,205

24. Witowski J., Darocha Sz., Kownacki Ł., Pietrasik A., Pietura R., Banaszkiewicz M.,, Kamiński J., Biederman A., Torbicki A.,, Kurzyna M.,  Augmented reality and three-dimensional printing in percutaneous interventions on pulmonary arteries; Quant. Imaging Med. Surg.; 2019 : Vol. 9, nr 1, s. 23-29;   https://doi.org/10.21037/qims.2018.09.08;  IF 3,226

25. Kasprzak J.D., Witowski J., Pawlowski J., Peruga J.Z., Złahoda-Huzior A.,  Percutaneous patent ductus arteriosus closure using intraprocedural mixed reality visualization of 3D computed tomography angiography data: first-in-man experienceHeart J. Cardiovasc. Imaging;  2019; https://doi.org/10.1093/ehjci/jez008;  IF 4,841

26. Rubinkiewicz M., Witowski J., Su M., Major P., Pędziwiatr M., Enhanced recovery after surgery (ERAS) programs for esophagectomy J. Thorac. Dis.;  2019: Vol. 11, SUPPL. 5, s. S685-S691;   https://doi.org/10.21037/jtd.2018.11.56;  IF 2,046

27.  Rubinkiewicz M., Zarzycki P., Witowski J., Pisarska M., Gajewska N., Torbicz G., Nowakowski M., Major P., Budzyński A., Pędziwiatr M., Functional outcomes after resections for low rectal tumors: comparison of Transanal with laparoscopic Total Mesorectal excision; BMC Surg.; 2019 : Vol. 19, nr 1 art. no. 79, s. 1-6, il., biomedcentral.com/articles/10.1186/s12893-019-0550-4 * https://bmcsurg.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12893-019-0550-4; IF 1,912

28. Litwinowicz R., Witowski J., Sitkowski M., Filip G., Bochenek M., Michalski M., Banaszkiewicz K., Urbańczyk-Zawadzka M., Banys R., Sobczyński R., Kapelak B., Bartuś K., Applications of low-cost 3D printing in left atrial appendage closure using epicardial approaches – initial clinical experience; Kardiochir. Torakochir. Pol.;
Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery; 
2018 : T. 15, nr 2, s. 135-140, il., https://www.termedia.pl/Journal/-40/pdf-33068-10?filename=Aplications.pdf

29. Kędziora A., Wróżek M., Litwinowicz R., Bartuś K., Witowski J., Konstanty-Kalandyk J., Kapelak B., Piątek J., Feasibility of 3D printing in preoperative management of mitral valve regurgitation. A pilot study; Przegląd Lekarski; 2018 : T. 75, nr 6, s. 279-282, il.; http://www.wple.net/plek/ 

30. Rynio P., Witowski J., Kamiński J., Serafin J., Kazimierczak A., Gutowski P., Holographically-Guided Endovascular Aneurysm Repair.; J. Endovasc. Ther.;
2017 : Jun 13:1526602819854468. doi: 10.1177/1526602819854468. [Epub ahead of print], s. 1-7, il.; IF 3,102

31. Paul M.A., Oprychał J., Witowski J., Ibrahim Ahmed M.S., Knakiewicz M., Jaremków P., The Use of a Three-dimensional Printed Model for Surgical Excision of a Vascular Lesion in the Head and NeckJ. Craniofac. Surg.; 2019 : Jun 7. doi: 10.1097/SCS.0000000000005541. [Epub ahead of print], s. 1-4, il., IF 0,953

32. Witowski J., Rubinkiewicz M., Mizera M., Wysocki M., Gajewska N., Sitkowski M., Małczak P., Major P., Budzyński A., Pędziwiatr M., Meta-analysis of short- and long-term outcomes after pure laparoscopic versus open liver surgery in hepatocellular carcinoma patientsSurg. Endosc.; 2019 : Vol. 33, nr 5, s. 1491-1507, il., https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-018-6431-6; IF 3,149

33. Rubinkiewicz M., Witowski J., Wysocki M., Pisarska M., Kłęk S., Budzyński A., Pędziwiatr M., Investigating Risk Factors for Complications after Ileostomy Reversal in Low Anterior Rectal Resection Patients: An Observational Study J. Clin. Med. 2019  IF 3,303

34. Witowski J.©, Budzyński A., Grochowska A., Ballard D.H., Major P., Rubinkiewicz M., Złahoda-Huzior A., Popiela T.J., Wierdak M., Pędziwiatr M., Decision-making based on 3D printed models in laparoscopic liver resections with intraoperative ultrasound : a prospective observationalEuropean Radiology; 2019, s. 1-13, il., bibliogr. 38 poz., abstr.; DOI: 10.21037/qims.2018.09.08; http://qims.amegroups.com/article/view/21630/22458; IF 5,315

35. Rubinkiewicz M., Witowski J., Zbroja K., Rozmus K., Krzywoń J., Truszkiewicz K., A systematic review and meta-analysis of laparoscopic versus robotic rectal surgery with primary anastomosis; Polish Journal of Surgery  2020, Vol. 92, nr 1, s. 1-5, il., bibliogr. 22 poz.

36. Rubinkiewicz M., Truszkiewicz K., Wysocki M., Witowski J., Torbicz G., Nowakowski M.M., Budzynski A., Pędziwiatr M.,  Evaluation of the learning curve of transanal total mesorectal excision: single-centre experience Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, Vol. 15, nr 1, s. 36-42, il., bibliogr. 31 poz., abstr., 2020, IF 1,061

37. Kasprzak J.D., Witowski J., Pawlowski J., Peruga J.Z., Złahoda-Huzior A., Percutaneous patent ductus arteriosus closure using intraprocedural mixed reality visualization of 3D computed tomography angiography data: first-in-man experience; European Heart Journal. Cardiovascular Imaging  2019, Vol. 20, nr 7, s. 839, il., IF 5,52

38. Rynio P., Falkowski A., Witowski J., Kazimierczak A., Wójcik Ł., Gutowski P.; Simulation and Training of Needle Puncture Procedure with a Patient‐Specific 3D Printed Gluteal Artery Model; Journal of Clinical Medicine; 2020, 9, 686; doi:10.3390/jcm9030686, IF 5,688, (70 pkt. MNiSW)

39. Tyrak K.W., Bugala K., Bednarz W., Batko J., Lis M., Hołda J.P., Witowski J., Hołda M.K.; Three‐dimensional Visualization of Spatial Relationships Between Coronary Veins and Arteries.; The FASEB Journal; The Federation of American Societies for Experimental Biology; 2020, 4,  t.34 S1;  https://doi.org/10.1096/fasebj.2020.34.s1.03363;  IF 5,391

40. Ballard D.H., Wake N., Witowski J., Rybicki F.J., Sheikh A & RSNA Special Interest Group for 3D Printing Abdominal, Hepatobiliary and Gastrointestinal Conditions Voting Group; Radiological Society of North America (RSNA) 3D Printing Special Interest Group (SIG) clinical situations for which 3D printing is considered an appropriate representation or extension of data contained in a medical imaging examination: abdominal, hepatobiliary, and gastrointestinal conditions; 3D Printing in Medicine volume 6, Article number: 13; 2020;  https://doi.org/10.1186/s41205-020-00065-6

41. Farah E. Shamout, Yiqiu Shen, Nan Wu, Aakash Kaku, Jungkyu Park, Taro Makino, Stanisław Jastrzębski, Jan Witowski, Duo Wang, Ben Zhang, Siddhant Dogra, Meng Cao, Narges Razavian, David Kudlowitz, Lea Azour, William Moore, Yvonne W. Lui, Yindalon Aphinyanaphongs, Carlos Fernandez-Granda, Krzysztof J. Geras; An arificial intelligence system for predicting the deterioration of COVID-19 patients in the emergency departamentMachine Learning (cs.LG); 11.2020; cite as: arXiv:2008.01774 [cs.LG]; IF 0,67

42. Osuch Cz., Rubinkiewicz M., Tylec P., Dudek A., Orłowska M., Długosz D., Truszkiewicz K., Witowski J., Matyja A.; The use of prognostic scales in upper gastrointestinal tract bleeding; General Surgery; 2021; doi: https://doi.org/10.5114/aoms/126896; IF 2,807 

43. Shamouta F., Shenc Y., Witowski J.Oliverd J., Kannanf K., Wuc Nan, Parkd J., Reigd B., Moyd L., Heacockd L., Geras K.J.; The NYU Breast Ultrasound Dataset v1.0; 2021; https://cs.nyu.edu/~kgeras/reports/ultrasound_datav1.0.pdf

44. Witowski J., Choi J., Jeon S., Kim D., Chung J., Conklin J., Figueiro Longo M.G., Succi M.D., Synho Do; MarkIt: A Collaborative Artificial Intelligence Annotation
Platform Leveraging Blockchain For Medical Imaging Research; Blockchain in Healthcare Today 2021, 4: 176 – http://dx.doi.org/10.30953/bhty.v4.176 Laboratory of Medical Imaging and Computation, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, USA

45. Shen Y.*, Shamout F.E.*, Oliver J.R.*, Witowski J.Kannan K., Park J., Wu Nan, Huddleston C., Wolfson S., Millet A., Ehrenpreis R., Awal D., Tyma C., Samreen N., Gao Y., Chhor Ch., Gandhi S., Lee C., Kumari-Subaiya Sh., Leonard C., Mohammed R., Moczulski Ch., Altabet J., Babb J., Lewin A., Reig B., Moy L., Heacock L., Geras K.J.; Artificial Intelligence System Reduces False-Positive Findings in the Interpretation of Breast Ultrasound Exams09.2021 (*Equal contributi);  https://doi.org/10.1038/s41467-021-26023-2  Nature CommunicationsIF 15,805  

46. Jungkyu Park, Yoel Shoshan, Robert Marti, Pablo Gomez del Campo, Vadim Ratner, Daniel Khapun, Aviad Zlotnick, Ella Barkan, Gilboa-Solomon F., Chłędowski J., Witowski Jan, Millet A., Kim E., Lewin A., Pysarenko K., Sardius Chen, Goldberg J., Patel Sh., Plaunova A., Wegener M., Wolfson S., Jiyon Lee, Sana Hava, Murthy S., Linda Du, Gaddam S., Parikh U., Heacock L., Moy L., Reig B., Rosen-Zyj M., Geras K.J.;  Lessons from the first DBTex Challenge; 07. 2021; Nature Machine Intelligence; https://doi.org/10.1038/s42256-021-00378-z; IF 15,508

47. Witowski J.*, Stadnick B.*, Vishwaesh Rajiv*, Chłędowski J., Shamout F.E., Kyunghyun Cho, Geras K.J.; Meta-repository of screening mammography classifiers08/2021; medRxiv preprint: 2018.04800, (*Equal contributi)

48. Małczak P., Mizera M., Lee Y., Pisarska-Adamczyk M., Wysocki M., Bała M.M., Witowski J., Rubinkiewicz M., Dudek A., Stefura T., Torbicz G., Tylec P., Gajewska N., Vongsurbacht T., Su Michael, Major P., Pędziwiatr M., Quality of Life After Bariatric Surgery – a Systematic Review with Bayesian Network Meta-analisysis, Obesity Surgery 10. 2021, https://doi.org/10.1007/s11695-021-05687-1, IF 4,129

 49. Witowski J.*, Heacock L.*, Reig B.*, Kang S.K., Lewin A., Pysarenko K., Patel Sh., Samreen N., Rudnicki W., Łuczyńska E., Popiela T., Moy L., Geras K.J.; Improving breast cancer diagnostics with artificial intelligence for MRI02/2022; medRxiv preprint https://doi.org/10.1101/2022.02.07.22270518, (*Equal contributi)

50. Jungkyu Park, Chłędowski J., Jastrzębski S., Witowski J., Yanqi Xu, Linda Du, Sushma Gaddam, Eric Kim, Lewin A., Ujas Parikh, Plaunova A., Sardius Chen, Millet A., James Park, Pysarenko K., Patel S., Goldberg J.,  Wegener M., Moy L., Heacock  L., Beatriu Reig, Geras K.J., 3D-GMIC: an efficient deep neural network to find small objects in large 3D images, arXiv:2210.08645, https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.08645, 10/2022

51. Grad P., Przeklasa-Bierowiec A.M., Malinowski K.P., Witowski J., Proniewska K., Tatoń G., Application of HoloLens-based augmented reality and three-dimensional printed anatomical tooth reference models in dental education, Anatomical Sciences Education, 2022 Dec 15.,  doi: 10.1002/ase.2241, IF 7,32

52. Konz N., Buda M., Hanxue Gu, Ashirbani Saha, Jichen Yang, Chłędowski J., Jungkyu Park, Witowski J., Geras K.J., Yoel Shoshan, Gilboa-Solomon F., Khapun D., Ratner V., Barkan E., Ozery-Flato M., Marti R., Omigbodun A., Chrysostomos Marasinou, Noor Nakhaei, William Hsu, Pranjal Sahu, Belayat Hossain, Juhun Lee, Santos C., Przelaskowski A., Kalpathy-Cramer J., Bearce B., Kenny Cha, Keyvan Farahani, Petrick N., Hadjiiski L., Drukker K., Armato III S.G., Mazurowski M.A., A Competition, Benchmark, Code, and Data for Using Artificial Intelligence to Detect Lesions in Digital Breast Tomosynthesis, JAMA Netw Open. 2023 Feb 23;6(2):e230524. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.0524, IF 13,353
53. Krishnamurthy (Dj) Dvijotham, Jim Winkens, Melih Barsbey, Sumedh Ghaisas, Robert Stanforth, Nick Pawlowski, Patricia Strachan,  Zahra Ahmed, Shekoofeh Azizi, Yoram Bachrach, Laura Culp, Mayank Daswani, Jan Freyberg, Christopher Kelly, Atilla Kiraly, Timo Kohlberger, Scott McKinney, Basil Mustafa, Vivek Natarajan, Krzysztof Geras, Jan Witowski, Zhi Zhen Qin, Jacob Creswell, Shravya Shetty, Marcin Sieniek, Terry Spitz, Greg Corrado, Pushmeet Kohli, Taylan Cemgil, Alan Karthikesalingam; Enhancing the reliability and accuracy of AI-enabled diagnosis via complementarity-driven deferral to clinicians; Nature Medicine – 17.07.2023; https://doi.org/10.1038/s41591-023-02437-x, IF 87,244

Rozdziały w monografiach zagranicznych

1. Witowski J., Sitkowski M., Hołda M.K, Pędziwiatr M, Piotrowski M, tytuł oryginału: Hospital management, tytuł całości: W: Simulations in Medicine : Computer-aided diagnostics and therapy; odpowiedzialni za całość, redakcja: Edited by Irena Roterman-Konieczna; adres wydawniczy: Basel : De Gruyter, 2020; opis fizyczny: s. 128-150 : chapter 10, il., bibliogr., p-ISBN: 978-3-11-066687-8 p-ISBN: 978-3-11-066721-9 p-ISBN: 978-3-11-067691-4;  adres url: https://www.degruyter.com/view/title/561095

2. Witowski J., Sitkowski M., Hołda M.K, Pędziwiatr M; tytuł oryginału: Three-dimensional printing in preoperative and intraoperative decision making; tytuł całości: W: Simulations in Medicine: Computer-aided diagnostics and therapy; odpowiedzialni za całość, redakcja: Edited by Irena Roterman-Konieczna; adres wydawniczy: Basel : De Gruyter, 2020; opis fizyczny: s. 63-73 : chapter 5, il., bibliogr. 27 poz. p-ISBN: 978-3-11-066687-8, p-ISBN: 978-3-11-066721-9, p-ISBN: 978-3-11-067691-4; adres url: https://www.degruyter.com/view/title/561095;  doi: 10.1515/9783110667219-005

luty 2024 (wg bazy Google Scholar):

Łączna liczba cytowań – 1682
Indeks Hirscha – 22
i10-indeks – 34
i100-indeks – 4
i300-indeks – 1
Łączny IF ok 307

Granty naukowe, projekty, patenty, stypendia i nagrody:

 1. DIAMENTOWY GRANTkierownik grantu VII edycja 2018   https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu.html (grant zrealizowany w latach 2018 – 2020)
 2. MARK IT – projekt opracowany w Lab of Medical Imaging and Computation w Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School. Kierownikiem projektu był dr Synho Do oraz dr Jan Witowski; Mark It to szybkie tworzenie wysokiej jakości zestawu danych do obrazowania medycznego dla sztucznej inteligencji; Harvard 2020  (https://markit.mgh.harvard.edu/viewer/main)
 3. Kierownik projektu grantowego pt. Towards automated liver lesion detection with deep neural networks realizowanego w New York University School of Medicine i przyznanego laureatowi Program im. Iwanowskiej 2020/2021 
 4. Najlepsi z najlepszych 2.0 – kierownik projektu naukowego – grant naukowy w ramach programu zatwierdzonego przez MNiSW w kwocie 250.000 zł: Druk 3D modeli wątroby w planowaniu przedoperacyjnym u chorych poddawanych laparoskopowym resekcjom guzów wątroby – ocena krótkoterminowych wyników leczenia(lipiec 2017-czerwiec 2018). 
  http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/136997985
 5. Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla od Polskiej Akademii Nauk – Warszawa PAN 14 grudnia 2017 r.
  https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz5/4628-nagrody-i-wyroznienia-naukowe-wydzialu-nauk-medycznych-pan-w-2017-roku?jjj=1510171437456
 6. Laureat ogólnopolskiego konkursu Droga na Harvard 2017. Warszawa 8.06.2017
 7. II miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie na rozwiązania innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców Młody Wynalazca 2017. Katowice 22.06.2017
 8. Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2017/2018.
 9. Wyróżnienie od wydawnictwa Springer – wydawcy Int J Computer Assist Radiol Surg., opisano w editorialu artykuł Cost-effective, personalized, 3Dprinted liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases jako jeden z najciekawszych artykułów o innowacjach chirurgicznych w 2017 roku: https://rd.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11548-017-1685-3.pdf ; Lemke, H.U. Int J CARS (2017). https://doi.org/10.1007/s11548-017-1685-3
 10. Laureat ogólnopolskiego konkursu Planety Lema (2022) w dziedzinie Nauka, za opracowanie zaawansowanych algorytmów, które ułatwiają diagnostykę raka piersi. Nagrodą była statuetka ze skały wulkanicznej wykonana przez artystę prof. Krzysztof aFranaszka.

Udział w ważniejszych konferencjach, stażach naukowych, współautorstwo prac konferencyjnych:

 1. IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – Innowacyjne Technologie Medyczne – znaczenie i zastosowanie- wygłoszony referat: Segmentacja, wizualizacja i druk 3D modeli wątroby jako zastosowanie szybkiego prototypowania w edukacji medycznej (wspólnie z Zuzak T., Filip M., Wdowiak A., Woźniakowski M.) – Uniw. Med Lublin listopad 2016 r.  oraz kolejny artykuł: Zuzak T. (i inni, w tym Witowski JS): Jaką rolę w diagnostyce pierwotnej nadczynności przytarczyc odgrywa subtrakcyjna scyntygrafia przytarczyc z użyciem Tc-99m MIBI?
 2. 66-year-old patient with Graves’ disease – treated with four doses of radioiodine (I-131) – case report” Zuzak T., Filip M., Wdowiak A., Woźniakowski M., Witowski JS., 3rd Lublin International Medical Congress. Lublin, grudzień 2016 r.
 3. 1 miejsce w III Międzynarodowy Kongres Medyczny dla Studentów i Młodych Doktorów za zaprezentowaną (i opublikowaną) pracę naukową pt.3D-Printed Liver Model as a Tool for Preoperative Planning in Complex Laparoscopic Liver Resection Case  – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2-3 grudnia 2016 r.
 4. Staż w Department of Vascular Surgery – szpital Austin Health w Melbourne Australia i Instytutcie druku 3D – 3DLab w Melbourne Australia – 4-14 stycznia 2017 r.
 5. International Conference on Biomedical and Health Informatics(BHI) –Literature review of 3D printing applications in liver surgery – Orlando, Florida, USA – 16-19 lutego 2017 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja PRINTED HEALTH #2: Aktualne zastosowania druku 3D w medycynie – Od koncepcji do gotowego wykonania wydruku – Chirurgia… – temat wystąpienia:Druk wątroby jako model do edukacji pacjentów oraz pomoc dla chirurgów przed i w trakcie operacji; Aula Biblioteki Narodowej, Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2017 r.
 7. Istplace in VII International Students’ Conference of Young Medical Researchers za prezentowane badania: 1) 3D-Printed Liver Model for Preoperative Planning Before Laparoscopic Liver Resection  (wspólnie z Malina Z., Sitkowski M.); Inne prezentowane wyniki badań – jako pierwszy autor: 2) Machine Learning in Surgery: Random Forests versuc Euroscore II in predicting mortality after elective cardic surgery (wspólnie z Sitkowski M.) oraz współudział przy pracach: 3) Malina Z., Kolasińska M., Bielańska Z., Nizioł M., Witowski J.S. Recurring intrauterine infection as a complication after cervicalconisation oraz 4) Sitkowski M., Witowski J.S.. Malina Z. Patient-Specifict 3D printed liver model with hepatocellular carcinoma. Education andr preoperative planning  – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 6-8 kwietnia 2017 r.  
 8. International Conference: Medicine X – People, Technology, Design – wystąpienie: Low-cost 3D-printed liver models in education of medical students; Li Ka Shing Center Stanford University, Stanford, California, USA – 22-23 kwietnia 2017 r. (program schedule: https://medicinex.stanford.edu/medicine-x-ed-2017-preliminary-full-program)
 9. Istprize at 25 International Medical Students’ Conference za prezentowane wyniki badań: 3D-Printed Models for Complex Liver  Resection: A Preliminary Report  (wspólnie z Malina Z., Sitkowski M., T.Z. Zuzak) – Przegląd Lekarski 2017/74 Suplement I (10 pkt. MNiSW);  i jednocześnie IInd place 25th International Medical Students’ Conference w sesji Surgery za pracę Laparoscopic approach for rootal cancer in not inferior to open surgery: a systematic review and meta-analysis on short – and long – term oncological outcomes (wspólnie z Mizera M.,  Torbicz G.)  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kraków  27-29 kwietnia 2017 r.
 10. Royal Australasian College of Surgeon 86th Annual Congress – prezentacja: Coles-Black J., Witowski JS, (…): Cost and Utility of 3D Printed Liver Models: A Systematic Review and Thematic Analysis,Adelaide, Australia8-12 May 2017,  https://www.researchgate.net/publication/316740415_GS027P _3D_printing_ in_liver_surgery_a_systematic_review
 11. Istprize at Juvenis Pro Medicana Conference za prezentowane wyniki badań: Additive manufacturing in laparoscopic liver resections – a pilot study,  Łódź 19-20 maja 2017 r.
 12. Liver surgery planning and guidance aided by 3D printing, Witowski JS, Sitkowski M, Malina Z, Major P, Budzyński A, Pędziwiatr M; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
 13. Short-term outcomes of laparoscopic vs. open rectal surgery – systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Małczak P., Mizera M., Witowski JS, Torbicz G., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Budzyński A., Pędziwiatr M.; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
 14. Serum amyloid A protein (SAA) – a novel early marker of infectious complications after laparoscopic colorectal surgery with enhanced recovery after surgery protocol, Wierdak M., Pędziwiatr M., Pisarska M., Dworak J., Witowski JS, Major P., Budzyński A., Kuśnierz-Cabała B.; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
 15. Super-super obese bariatric patients are at higher perioperative risk after two most commonly performed bariatric surgeries, Wysocki M., Małczak P., Pędziwiatr M., Witowski JS, Rubinkiewicz M., Lasek A., Kulawik J., Kisielewski M., Stanek M,. Budzyński A., Major P., XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
 16. Super obese bariatric patients do not have worse early postoperative outcomes – Polish multicenter study, Kulawik J., Wysocki M., Małczak P., Pędziwiatr M., Pisarska M., Witowski JS, Rubinkiewicz M., Lasek A., Kisielewski M., Stanek M., Budzyński A., Major P., XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
 17. More stapler firings increase risk of postoperative complication after laparoscopic sleeve gastrectomy, Wysocki M., Małczak P., Pisarska M., Witowski JS, Matyja M., Pędziwiatr M., Dembiński M., Stanek M., Budzyński A., Major P.; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
 18. 87. Konferencji Australijskiego Kolegium Chirurgów (RACS ASC) w Sydney w Australii – pierwsze spotkania polsko-australijskiej grupy roboczej do spraw rozwoju telemedycyny i medycyny cyfrowej (wspólnie z Sitkowski M., Malina Z.); 7-11 maja 2018 r.; praca przedstawiona na konferencji została opublikowana w opracowaniu pokonferencyjnym w czasopiśmie ANZ Journal of Surgery; https://wl.cm.uj.edu.pl/ogloszenia/pierwsze-spotkanie-polsko-australijskiej-grupy-roboczej-ds-telemedycyny/
 19. Medical Additive Manufacturing / RSNA SIG Uptade 3D Printing Workgroup SME Summer Meeting – New York Langone Health; 23-24 lipca 2018 r.
 20. Radiological Society of North America – McCorrnic Place in Chicago, IL USA; 25-30 listopad 2018 r.
 21. Mayo Clinic – staż naukowy – Rochester, MN USA; grudzień 2018 r.
 22. 25th European Congres of Radiology 2019 ECR, Artyficial Intelligence and Machine Learning: In-house automatic liver segmentation from CT based on a deep convolutional neural network with data augmention; Wiedeń Austria, 27/02-3/03 2019 r.;
  link do wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=KyTrMBKZaJ8 
 23. Radiological Society of North America – 105th Scientific Assembly and Annual Meeting – McCorrnic Place in Chicago, IL USA; 1-6 grudnia 2019 r. – dwa wykłady w sesji RSNA 3D Printing Special Interest Group – 3D Printing and Advanced Visualization Theater, pierwszy pt.: Applications and Simulations in 3D Medical Printing in Poland; drugi pt.: 3D Printing and Augmented Reality in Interventional Cardiology    
 24. San Antonio (TEX) Breast Cancer Symposium, AACR, SABCS 5-9.12.2023 r      

    

Inne aktywności naukowe:

 1. Recenzent w  czasopiśmie Nature Scientific Reports.
 2. Recenzent w czasopiśmie Molecular Science.
 3. Członek towarzystwa naukowego IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 4. Poprowadzenie warsztatów “Hands-on workshop: Introduction to medical image processing for 3D printing” dla Studenckiego Koła Naukowego Telemedycyny CM UJ (grudzień 2016 r.).
 5. Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze Chirurgii Ogólnej CM UJ.
 6. Koło Naukowe Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ.
 7. Koło Naukowe Dydaktyki Medycznej CM UJ.

Artykuły w mediach odnośnie pracy naukowej, popularyzacja nauki:

 1. POLSAT TV (19/05/2017): http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-05-19/watroba-z-drukarki-3d-innowacyjna-metoda-polskiego-studenta/
 2. 3Ders.org – 3D Printing News – 22/02/2017: „Polish researchers 3D print affordable preoperative liver model using FDM technology„http://www.3ders.org/articles/20170222-polish-researchers-3d-print-affordable-preoperative-liver-model-using-fdm-technology.html
 3. 3DPrint.com – 22/02/2017: „TMedical Student Creates Patient – Specific 3D Printed Liver Model for Less Than $150″ by Sarah Saunders:  https://3dprint.com/165822/low-cost-3d-printed-liver-model/
 4. TechCrunch– 7/03/2017:  „These jolly , candy colored 3D printed livers help doctors treat tumors” by John Biggs: https://techcrunch.com/2017/03/07/these-jolly-candy-colored-3d-printed-livers-help-doctors-treat-tumors/
 5. Wywiad dla amerykańskiej sieci Futuretech Podcast: „Jan Witowski – 3D Printing of human liver surgical planning models” http://www.futuretechpodcast.com/podcasts/jan-witowski-3d-printing-of-human-liver-surgical-planning-models/
 6. Komputer Świat – 24/02/2017 „Polak projektuje na drukarce 3D spersonalizowany model wątroby” http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2017/08/polak-projektuje-w-drukarce-3d-spersonalizowany-model-watroby.aspx
 7. 7.com– 27/02/2017 „3D-printed silicon organs are helping surgeons save lives” by Neil C. Bhavsar:  https://futurism.com/3d-printed-silicon-organs-are-helping-surgeons-save-lives/
 8. All3DP– 9/03/2017 „Mulitcolored 3D Printed Livers Help Doctors Prepare for Tumor Surgery” by Hanna Watkin: https://all3dp.com/multi-colored-3d-printed-livers-help-doctors-prepare-tumor-surgery/
 9. 3Ders.org –  8/03/2017: „Low-cost FDM 3D printingcan help in fight against liver cancer, says medical expert”: http://www.3ders.org/articles/20170308-low-cost-fdm-3d-printing-can-help-in-fight-against-liver-cancer-says-medical-expert.html
 10. Radio Zet – 18/05/2017 – Polski student stworzył najtańszy na świecie model wątroby w druku 3D – http://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Polski-student-stworzyl-najtanszy-na-swiecie-model-watroby-w-druku-3D
 11. Polska Agencja Prasowa – 18/05/2017 – Innowacyjny, polski druk wątroby 3D ułatwi operacje chorych – http://www.pap.pl/aktualnosci/news,938927,innowacyjny-polski-druk-watroby-3d-ulatwi-operacje-chorych.html
 12. Cafe Nauka UJ – 19/05/2017 – Druk 3D rewolucjonizuje medycynę. Przykładem model wątroby stworzony na UJ – http://www.nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/136603858
 13. Nauka w Polsce – 19/05/2017 – Innowacyjny, polski druk wątroby 3D ułatwi operacje chorych – http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414247,innowacyjny-polski-druk-watroby-3d-ulatwi-operacje-chorych.html
 14. INN Poland.pl – 20/05/2017: http://innpoland.pl/134955,chirurdzy-ustawiaja-sie-w-kolejce-do-tegos-tudenta-z-krakowa-pytaja-potrzebna-watroba-za-dwa-tygodnie-zrobisz
 15. TVP3 Kraków / Teleexpress – 28/05/2017 – Wydrukowany model wątroby 3D ułatwi operacje chorych – https://krakow.tvp.pl/30994691/wydrukowany-model-watroby-3d-ulatwi-operacje-chorych
 16. Fakt.pl – Student z Krakowa drukuje ludzkie organy na drukarce 3D – 9/09/2017: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/jan-witowski-student-medycyny-z-krakowa-drukuje-ludzkie-organy-na-drukarce-3d/2mcw1fy
 17. TVN UwagaSzansa dla chorych na raka – Tu się dzieje cała magia – http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/model-3d-watroby-szansa-dla-chorych-na-raka-watroby,241037.html 16/09/2017
 18. in-krakow – 6/10/2017 – Student tworzy wątrobę z silikonu. Genialnie pomaga chirurgom; https://in-krakow.pl/news-details/student-tworzy-watrobe-z-silikonu-genialnie-pomaga-chirurgom/59d7ace16efed00700bdcc78
 19. Gazeta Lekarska – „Polak potrafi. Jak student pomógł chirurgom”; 14.11.2017 r. http://gazetalekarska.pl/?p=37306
 20. Wywiad dla The Engineering Entrepreneur Podcast Medical Applications for 3D Printing – Ep45 – http://directory.libsyn.com/episode/index/id/5934571
 21. TVP1 – Dzień dobry Polsko; Protezy, implanty, gipsy, egzoszkielet, modele anatomiczne z drukarek 3D; 18.01.2018 r. https://www.facebook.com/DzienDobryPolskoTVP/videos/1161221800681295/
 22. Dziennik Polski – Przed operacjami nowotworów chirurdzy dzwonią do Jana Witowskiego. Po podpowiedzi w 3D; 28.12.2018 r.  https://plus.dziennikpolski24.pl/przed-operacjami-nowotworow-chirurdzy-dzwonia-do-studenta-jana-witowskiego-po-podpowiedzi-w-3d/ar/13768279
 23. Onet.pl SwojąDrogą – https://swojadroga.onet.pl/smart-is-the-new-sexy.-poznajcie-niezwyklych-ludzi-ktorzy-konsekwentnie-podazaja-droga-nauki; maj 2019
 24. LinkedInhttps://www.linkedin.com/posts/maciejkawecki_wielkie-zesp%C3%B3%C5%82-polskich-naukowc%C3%B3w-w-usa-activity-6898868449481682944-r_6W 14/02/2022
 25. Planety Lema 09/2022 https://www.krakow.pl/aktualnosci/263571,34,komunikat,planety_lema_rozdane__druga_edycja_bomby_megabitowej_za_nami.html
 26. Planety Lema 09/2022  https://dziennikpolski24.pl/krakow-to-oni-zmieniaja-swiat-na-lepszy-znamy-laureatow-wyroznien-planety-lema-gale-w-ice-uswietnil-ralph-kaminski/ar/c13-16866275