Autorzy: Jan Sylwester Witowski

Jan Sylwester Witowski – syn Dariusza Witowskiego, absolwent liceum w Łańcucie, które ukończył z wyróżnieniem, otrzymując odznakę za wybitne osiągnięcia i postawę. Laureat, srebrny medalista XLII Olimpiady Biologicznej oraz finalista XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Stypendysta: 1) Prezesa Rady Ministrów oraz 2) Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie student VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureat DIAMENTOWEGO GRANTU (VII edycji – 2018). Laureat nagrody Laur Medyczny im. Dr. Wacława Mayzla (2017) przyznawanej przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz  laureat projektu „Najlepsi z najlepszych” (2017) oraz konkursu „Droga na Harvard” (2017). kilkukrotny Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2017-2019); Dwukrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 2017-2019). Zwyciężył w wielu krajowych konferencjach naukowych dla studentów medycyny (m.in. w Krakowie – jako laureat został zaproszony do czynnego udziału na Europejskiej Konferencji Chirurgicznej w Krakowie (2017), w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie czy we Wrocławiu).
W ramach pracy naukowej koła chirurgicznego w II Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadzi badania nad opłacalnością i skutecznością drukowanych modeli w przygotowaniu przedoperacyjnym, wykorzystując pierwszą na świecie i opracowaną przez siebie nowatorską metodę druku 3D. W styczniu 2017 roku odbył kilkutygodniowy staż w Australii, co zaowocowało współpracą naukową z Department of Vascular Surgery w australijskim szpitalu Austin Health w Melbourne oraz australijskim przyszpitalnym instytutem druku 3D – 3DMed Lab. W styczniu i kwietniu 2017 roku wziął udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w Stanach Zjednoczonych: w Orlando na Florydzie oraz Kalifornii w USA, na jednej z najsłynniejszych uczelni (2 miejsce na świecie wg Forbsa): Uniwersytecie Stanforda, na który zaostał zaproszony jako prelegent. W maju 2018 roku wziął udział w 87. Konferencji Australijskiego Kolegium Chirurgów (RACS ASC) w Sydney w Australii gdzie podsumowano wspólną pracę polsko-australijskiej grupy roboczej do spraw rozwoju telemedycyny i medycyny cyfrowej międzynarodowej. Przedstawione podczas konferencji wyniki badań opublikowano w opracowaniu pokonferencyjnym w czasopiśmie ANZ Journal of Surgery. W listopadzie wziął udział w Radiological Society of North America #RSNA2018 w Chicago IL USA, a w grudniu 2018 r. odbył staż w słynnej Mayo Clinic w Rochester w Minnesocie w USA, gdzie prowadził badania, m.in. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach medycznych.
W Polsce współpracuje z firmą MedApp S.A z Krakowa, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Autor wielu publikacji naukowych (poniżej), a także współautor Zbiorów z Biologii, Dyrektor IT w Oficynie Wyd. Nowa Matura.

Wybrane artykuły naukowe oraz doniesienia i materiały (po)konferencyjne:

1. Witowski JS, 3D – printed anatomical models for tactile teaching visually – impaired students, [w:] Fajfer-Kruczek I., Witowski D., Banaszak Ł., Codzienność osób niepełnosprawnych w sferze prywatnej i publicznej, Oficyna Wyd. Nowa Matura, Cieszyn 2016, s. 124-134. (4 pkt. MNiSW)

2. Witowski JS, Pędziwiatr M, Major P, Budzyński A. Cost-effective, personalized, 3Dprinted liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases, J Comput Assist Radiol Surg. 2017, doi:10.1007/s11548-017-1527-3; IF 1.827, (25 pkt. MNiSW) http://link.springer.com/article/10.1007/s11548-017-1527-3    doi:10.1007/s11548-017-1527-

3. Witowski JS, Coles-Black J, Zuzak T, Pędziwiatr M, Major P, Budzyński A. 3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review,Telemedicine and e-Health, 2017; IF 1.791, (25 pkt. MNiSW) http://doi.org/10.1089/tmj.2017.0049

4. Coles-Black J., Witowski JS, Zuzak T, Pędziwiatr M, Major P, Budzyński A. abstrakt artykułu3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review,opublikowano w ANZ Journal of Surgery, przedstawiony na Royal Australasian College of Surgeon 86th Annual Congress, Adelaide, Australia 8-12 May 2017, ANZ J. Surg. 2017, 87 (S1) 47, GS027P,   doniesienie konferencyjne  http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/ans.13993/epdf

5. Pędziwiatr M., Małczak P., Major P., Witowski JS, Kuśnierz-Cabala B., Ceranowicz P., Budzyński A., Minimally invasive pancreatic cancer surgery: What is the current evidence?,Medical Oncology, 2017 (34):125; doi: 10.1007/s12032-017-0984-4, IF 2,490, (20 pkt. MNiSW) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12032-017-0984-4

6. Pędziwiatr M., Małczak P., Mizera M., Witowski JS, Major P., Torbicz G., Pisarska M., Budzyński A., Laparoscopic approach for rectal cancer is not inferior to open surgery: a systematic review and meta-analysis on short- and long-term oncological outcomes, Techniques in Coloproctology, 2017, IF 2,342, (20 pkt. MNiSW); doi:  1007/s10151-017-1662-4; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC5602007/

7. Witowski JS, , Krzywoń J., Zbierska-Rubinkiewicz K.,: Endovascular procedures aided by 3D Printing first Polish experience; przedstawiony na 3DMed Symposium 2017, Austin Hospital, Melbourne, VIC. Australia 25 August 2017, doniesienie konferencyjne;

8. Pędziwiatr M., Małczak P., Mizera M., Witowski JS, Major P., Torbicz G., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Budzyński A., There is no difference in outcome between laparoscopic and open surgery for rectal cancer: a systematic review and meta-analisys on short- and long-term oncologic outcomes; Techniques in Coloproctology, 2017; DOI 10.1007/s10151-017-1662-4;  IF 2,342, (20 pkt. MNiSW)

9. Major P., Stefura T., Małczak P., Wysocki M., Witowski JS., Kulawik J., Wierdak M., Pisarska M., Pędziwiatr M., Budzyński A., Postoperative Care and Functional Recovery After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs. Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass Among Patients Under ERAS Protocol; Obesity Surgery, 2018; https://doi.org/10.1007/s11695-017-2964-3;  IF 3,947, (30 pkt. MNiSW)

10. Pędziwiatr M., Mizera M., Witowski JS., Major P., Torbicz G., Gajewska N., Budzyński A., Primary tumor resection in stage IV unresectable colorectal cancer: what has changed?, Medical Oncology, 2017; https://doi.org/10.1007/s12032-017-1047-6 IF 2,634 (20 pkt. MNiSW)

11. Wierdak M., Pisarska M., Kuśnierz – Cabala B., Witowski JS., Dworak J., Major P., Małczak P., Ceranowicz P., Budzyński A., Pędziwiatr M., Changes in plasma albumin levels in early detection od infectious complications after laparoscopic colorectal cancer surgery with ERAS protocol; Surgical Endoscopy, 2018; https://doi.org/10.1007/s00464-018-6040-4; IF 3,747, (35 pkt. MNiSW)

12. Pędziwiatr M., Mavrikis J., Witowski JS., Adamos A., Major P., Nowakowski M., Budzyński A., Current status of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in gastrointestinal surgery, Medical Oncology, 2018; https://doi.org/10.1007/s12032-018-1153-0; IF 2,634 (20 pkt. MNiSW) 

13. Pędziwiatr M., Witowski JS., Major P., Małczak P., Mizera M., Budzyńskia A.,  Response to: the nearly complete TME quality conundrum, Tech. Coloproctol., 2018; https://doi.org/10.1007/s10151-018-1758-5; IF 2,342, (25 pkt. MNiSW)

14. Zychowicz A., Radkowiak D., Lasek A., Małczak P., Witowski JS., Major P., Strzałka M., Kulawik J., Budzyński A., Pędziwiatr M.,  Laparoscopic splenectomy for immune thrombocytopenia in patients with a very low platelet count, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018; https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.75847; IF 0,493, (25 pkt. MNiSW)

15. Wierdak M., Pisarska M., Kuśnierz-Cabala B., Kisielewski M., Major P., Witowski JS., Ceranowicz P., Strzałka M., Budzyński A., Pędziwiatr M., Use of inflammatory markers in the early detection of infectious complications after laparoscopic colorectal cancer surgery with the ERAS protocol, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018; https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.75846; IF 0,493, (25 pkt. MNiSW)

16. Małczak P., Mizera M., Torbicz G., Witowski JS., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Strzałka M., Budzyński A., Pędziwiatr M.; Is the laparoscopic approach for rectal cancer superior to open surgery? A systematic and meta-analysis on short-term surgical outcomes; Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2018; https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.75845; IF 0,852, (20 pkt. MNiSW)

17. Witowski JS., Sitkowski M., Zuzak T., Coles-Black J., Chuen J., Major P., Pędziwiatr M., From ideas to long-term studies: 3D printing clinical trials review;  International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery; 2018; https://doi.org/10.1007/s11548-018-1793-8;  IF 1,863, (25 pkt. MNiSW)

18. Pisarska M., Gajewska N., Małczak P., Wysocki M., Witowski JS., Torbicz G., Major P., Mizera M., Dembiński M., Migaczewski M., Budzyński A., Pędziwiatr M., Defunctioning ileostomy reduces leakage rate in rectal cancer surgery – systematic review and meta-analysis; Oncotarget; 2018; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5945534/   IF 5,168, (35 pkt. MNiSW)

19. Witowski JS., Wake N., Grochowska A., Zhonghua Sun, Budzyński A., Major P., Popiela JT., Pędziwiatr M., Investigating accuracy of 3D printed liver models with computed tomography; Quantitative Imaging in Medicine and Surgery; 2018; http://dx.doi.org/10.21037/qims.2018.09.16   IF 2,231, (20 pkt. MNiSW)

20. Zychowicz A., Pisarska M., Łaskawska M., Czyż M., Witowski JS., Kisielewski M., Kulawik J., Budzyński A., Pędziwiatr M., Patients’ opinions on enhanced recovery after surgery peroperative care principles: a questionnaire study; Videosurgery & Other Miniinvasive Techniques; 24 Jun 2018;  https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.77261   IF 0,852, (20 pkt. MNiSW)

21. Kasprzak JD., Witowski JS., Pawlowski J., Peruga J.Z., Złachoda – Huzior A., Percutaneous patent ductus arteriosus closure using intraprocedural mixed reaity visualization of 3D computed tomography anigiography data: first-in-man experience; Videosurgery & Other Miniinvasive Techniques; 24 Jun 2018;  https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.77261   IF 0,852, (20 pkt. MNiSW)

22. Rubinkiewicz M., Truszkiewicz K., Wysocki M., Witowski JS., Torbicz G., Nowakowski M.M., Budzyński A., Pędziwiatr M., Evaluation of the learning curve of transanal total mesorectal excision: single-centre experience; European Heart Journal Cardiovascular Imaging; 5 Feb 2019;  https://doi.org/10.5114/wiitm.2019. 82733;  IF 0,852, (20 pkt. MNiSW)

marzec 2019 (wg bazy Expertus UJ/GoogleScholar):
Łączny Impact Factor 51,457
punktacja MNiSW – 561 pkt.
Łączna liczba cytowań – 111
Indeks Hirscha – 5
i10-indeks – 4

 

Granty naukowe, stypendia i nagrody:

 1. DIAMENTOWY GRANTVII edycja 2018   https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu.html
 2. Najlepsi z najlepszych 2.0 – kierownik projektu naukowego – grant naukowy w ramach programu zatwierdzonego przez MNiSW w kwocie 250.000 zł: Druk 3D modeli wątroby w planowaniu przedoperacyjnym u chorych poddawanych laparoskopowym resekcjom guzów wątroby – ocena krótkoterminowych wyników leczenia(lipiec 2017-czerwiec 2018). 
  http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/136997985
 3. Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla od Polskiej Akademii Nauk – Warszawa PAN 14 grudnia 2017 r.
  https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz5/4628-nagrody-i-wyroznienia-naukowe-wydzialu-nauk-medycznych-pan-w-2017-roku?jjj=1510171437456
 4. Laureat ogólnopolskiego konkursu Droga na Harvard 2017. Warszawa 8.06.2017
 5. II miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie na rozwiązania innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców Młody Wynalazca 2017. Katowice 22.06.2017
 6. Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2017/2018.
 7. Wyróżnienie od wydawnictwa Springer – wydawcy Int J Computer Assist Radiol Surg., opisano w editorialu artykuł Cost-effective, personalized, 3Dprinted liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases jako jeden z najciekawszych artykułów o innowacjach chirurgicznych w 2017 roku: https://rd.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11548-017-1685-3.pdf ; Lemke, H.U. Int J CARS (2017). https://doi.org/10.1007/s11548-017-1685-3


  Udział w ważniejszych konferencjach, stażach naukowych, współautorstwo prac konferencyjnych:

  1. IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – Innowacyjne Technologie Medyczne – znaczenie i zastosowanie- wygłoszony referat: Segmentacja, wizualizacja i druk 3D modeli wątroby jako zastosowanie szybkiego prototypowania w edukacji medycznej (wspólnie z Zuzak T., Filip M., Wdowiak A., Woźniakowski M.) – Uniw. Med Lublin listopad 2016 r.  oraz kolejny artykuł: Zuzak T. (i inni, w tym Witowski JS): Jaką rolę w diagnostyce pierwotnej nadczynności przytarczyc odgrywa subtrakcyjna scyntygrafia przytarczyc z użyciem Tc-99m MIBI?
  2. 66-year-old patient with Graves’ disease – treated with four doses of radioiodine (I-131) – case report” Zuzak T., Filip M., Wdowiak A., Woźniakowski M., Witowski JS., 3rd Lublin International Medical Congress. Lublin, grudzień 2016 r.
  3. 1 miejsce w III Międzynarodowy Kongres Medyczny dla Studentów i Młodych Doktorów za zaprezentowaną (i opublikowaną) pracę naukową pt.3D-Printed Liver Model as a Tool for Preoperative Planning in Complex Laparoscopic Liver Resection Case  – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2-3 grudnia 2016 r.
  4. Staż w Department of Vascular Surgery – szpital Austin Health w Melbourne Australia i Instytutcie druku 3D – 3DLab w Melbourne Australia – 4-14 stycznia 2017 r.
  5. International Conference on Biomedical and Health Informatics(BHI) –Literature review of 3D printing applications in liver surgery – Orlando, Florida, USA – 16-19 lutego 2017 r.
  6. Międzynarodowa Konferencja PRINTED HEALTH #2: Aktualne zastosowania druku 3D w medycynie – Od koncepcji do gotowego wykonania wydruku – Chirurgia… – temat wystąpienia:Druk wątroby jako model do edukacji pacjentów oraz pomoc dla chirurgów przed i w trakcie operacji; Aula Biblioteki Narodowej, Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2017 r.
  7. Istplace in VII International Students’ Conference of Young Medical Researchers za prezentowane badania: 1) 3D-Printed Liver Model for Preoperative Planning Before Laparoscopic Liver Resection  (wspólnie z Malina Z., Sitkowski M.); Inne prezentowane wyniki badań – jako pierwszy autor: 2) Machine Learning in Surgery: Random Forests versuc Euroscore II in predicting mortality after elective cardic surgery (wspólnie z Sitkowski M.) oraz współudział przy pracach: 3) Malina Z., Kolasińska M., Bielańska Z., Nizioł M., Witowski J.S. Recurring intrauterine infection as a complication after cervicalconisation oraz 4) Sitkowski M., Witowski J.S.. Malina Z. Patient-Specifict 3D printed liver model with hepatocellular carcinoma. Education andr preoperative planning  – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 6-8 kwietnia 2017 r.  
  8. International Conference: Medicine X – People, Technology, Design – wystąpienie: Low-cost 3D-printed liver models in education of medical students; Li Ka Shing Center Stanford University, Stanford, California, USA – 22-23 kwietnia 2017 r. (program schedule: https://medicinex.stanford.edu/medicine-x-ed-2017-preliminary-full-program)
  9. Istprize at 25 International Medical Students’ Conference za prezentowane wyniki badań: 3D-Printed Models for Complex Liver  Resection: A Preliminary Report  (wspólnie z Malina Z., Sitkowski M., T.Z. Zuzak) – Przegląd Lekarski 2017/74 Suplement I (10 pkt. MNiSW);  i jednocześnie IInd place 25th International Medical Students’ Conference w sesji Surgery za pracę Laparoscopic approach for rootal cancer in not inferior to open surgery: a systematic review and meta-analysis on short – and long – term oncological outcomes (wspólnie z Mizera M.,  Torbicz G.)  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kraków  27-29 kwietnia 2017 r.
  10. Royal Australasian College of Surgeon 86th Annual Congress – prezentacja: Coles-Black J., Witowski JS, (…): Cost and Utility of 3D Printed Liver Models: A Systematic Review and Thematic Analysis,Adelaide, Australia8-12 May 2017,  https://www.researchgate.net/publication/316740415_GS027P _3D_printing_ in_liver_surgery_a_systematic_review
  11. Istprize at Juvenis Pro Medicana Conference za prezentowane wyniki badań: Additive manufacturing in laparoscopic liver resections – a pilot study,  Łódź 19-20 maja 2017 r.
  12. Liver surgery planning and guidance aided by 3D printing, Witowski JS, Sitkowski M, Malina Z, Major P, Budzyński A, Pędziwiatr M; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
  13. Short-term outcomes of laparoscopic vs. open rectal surgery – systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Małczak P., Mizera M., Witowski JS, Torbicz G., Major P., Pisarska M., Wysocki M., Budzyński A., Pędziwiatr M.; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
  14. Serum amyloid A protein (SAA) – a novel early marker of infectious complications after laparoscopic colorectal surgery with enhanced recovery after surgery protocol, Wierdak M., Pędziwiatr M., Pisarska M., Dworak J., Witowski JS, Major P., Budzyński A., Kuśnierz-Cabała B.; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
  15. Super-super obese bariatric patients are at higher perioperative risk after two most commonly performed bariatric surgeries, Wysocki M., Małczak P., Pędziwiatr M., Witowski JS, Rubinkiewicz M., Lasek A., Kulawik J., Kisielewski M., Stanek M,. Budzyński A., Major P., XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
  16. Super obese bariatric patients do not have worse early postoperative outcomes – Polish multicenter study, Kulawik J., Wysocki M., Małczak P., Pędziwiatr M., Pisarska M., Witowski JS, Rubinkiewicz M., Lasek A., Kisielewski M., Stanek M., Budzyński A., Major P., XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
  17. More stapler firings increase risk of postoperative complication after laparoscopic sleeve gastrectomy, Wysocki M., Małczak P., Pisarska M., Witowski JS, Matyja M., Pędziwiatr M., Dembiński M., Stanek M., Budzyński A., Major P.; XXI Annual Meeting of the European Society of Surgery; Kraków, wrzesień 2017 r.
  18. 87. Konferencji Australijskiego Kolegium Chirurgów (RACS ASC) w Sydney w Australii – pierwsze spotkania polsko-australijskiej grupy roboczej do spraw rozwoju telemedycyny i medycyny cyfrowej (wspólnie z Sitkowski M., Malina Z.); 7-11 maja 2018 r.; praca przedstawiona na konferencji została opublikowana w opracowaniu pokonferencyjnym w czasopiśmie ANZ Journal of Surgery; https://wl.cm.uj.edu.pl/ogloszenia/pierwsze-spotkanie-polsko-australijskiej-grupy-roboczej-ds-telemedycyny/
  19. Medical Additive Manufacturing / RSNA SIG Uptade 3D Printing Workgroup SME Summer Meeting – New York Langone Health; 23-24 lipca 2018 r.
  20. Radiological Society of North America – McCorrnic Place in Chicago, IL USA; 25-30 listopad 2018 r.
  21. Mayo Clinic – staż naukowy – Rochester, MN USA; grudzień 2018 r.
  22. 25th European Congres of Radiology 2019 ECR, Artyficial Intelligence and Machine Learning: In-house automatic liver segmentation from CT based on a deep convolutional neural network with data augmention; Wiedeń Austria, 27/02-3/03 2019 r.;
   link do wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=KyTrMBKZaJ8

   Inne aktywności naukowe:1. Recenzent w  czasopiśmie Nature Scientific Reports.
   2. Recenzent w czasopiśmie Molecular Science.
   3. Członek towarzystwa naukowego IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
   4. Poprowadzenie warsztatów “Hands-on workshop: Introduction to medical image processing for 3D printing” dla Studenckiego Koła Naukowego Telemedycyny CM UJ (grudzień 2016 r.).
   5. Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze Chirurgii Ogólnej CM UJ.

   6. Koło Naukowe Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ.
   7. Koło Naukowe Dydaktyki Medycznej CM UJ.


   Artykuły w mediach odnośnie pracy naukowej:

   1. POLSAT TV (19/05/2017): http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-05-19/watroba-z-drukarki-3d-innowacyjna-metoda-polskiego-studenta/
   2. 3Ders.org – 3D Printing News – 22/02/2017: „Polish researchers 3D print affordable preoperative liver model using FDM technology„http://www.3ders.org/articles/20170222-polish-researchers-3d-print-affordable-preoperative-liver-model-using-fdm-technology.html
   3. 3DPrint.com – 22/02/2017: „TMedical Student Creates Patient – Specific 3D Printed Liver Model for Less Than $150″ by Sarah Saunders:  https://3dprint.com/165822/low-cost-3d-printed-liver-model/
   4. TechCrunch– 7/03/2017:  „These jolly , candy colored 3D printed livers help doctors treat tumors” by John Biggs: https://techcrunch.com/2017/03/07/these-jolly-candy-colored-3d-printed-livers-help-doctors-treat-tumors/
   5. Wywiad dla amerykańskiej sieci Futuretech Podcast: „Jan Witowski – 3D Printing of human liver surgical planning models” http://www.futuretechpodcast.com/podcasts/jan-witowski-3d-printing-of-human-liver-surgical-planning-models/
   6. Komputer Świat – 24/02/2017 „Polak projektuje na drukarce 3D spersonalizowany model wątroby” http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2017/08/polak-projektuje-w-drukarce-3d-spersonalizowany-model-watroby.aspx
   7. 7.com– 27/02/2017 „3D-printed silicon organs are helping surgeons save lives” by Neil C. Bhavsar:  https://futurism.com/3d-printed-silicon-organs-are-helping-surgeons-save-lives/
   8. All3DP– 9/03/2017 „Mulitcolored 3D Printed Livers Help Doctors Prepare for Tumor Surgery” by Hanna Watkin: https://all3dp.com/multi-colored-3d-printed-livers-help-doctors-prepare-tumor-surgery/
   9. 3Ders.org –  8/03/2017: „Low-cost FDM 3D printingcan help in fight against liver cancer, says medical expert”: http://www.3ders.org/articles/20170308-low-cost-fdm-3d-printing-can-help-in-fight-against-liver-cancer-says-medical-expert.html
   10. Radio Zet – 18/05/2017 – Polski student stworzył najtańszy na świecie model wątroby w druku 3D – http://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Polski-student-stworzyl-najtanszy-na-swiecie-model-watroby-w-druku-3D
   11. Polska Agencja Prasowa – 18/05/2017 – Innowacyjny, polski druk wątroby 3D ułatwi operacje chorych – http://www.pap.pl/aktualnosci/news,938927,innowacyjny-polski-druk-watroby-3d-ulatwi-operacje-chorych.html
   12. Cafe Nauka UJ – 19/05/2017 – Druk 3D rewolucjonizuje medycynę. Przykładem model wątroby stworzony na UJ – http://www.nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/136603858
   13. Nauka w Polsce – 19/05/2017 – Innowacyjny, polski druk wątroby 3D ułatwi operacje chorych – http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414247,innowacyjny-polski-druk-watroby-3d-ulatwi-operacje-chorych.html
   14. INN Poland.pl – 20/05/2017: http://innpoland.pl/134955,chirurdzy-ustawiaja-sie-w-kolejce-do-tegos-tudenta-z-krakowa-pytaja-potrzebna-watroba-za-dwa-tygodnie-zrobisz
   15. TVP3 Kraków / Teleexpress – 28/05/2017 – Wydrukowany model wątroby 3D ułatwi operacje chorych – https://krakow.tvp.pl/30994691/wydrukowany-model-watroby-3d-ulatwi-operacje-chorych
   16. Fakt.pl – Student z Krakowa drukuje ludzkie organy na drukarce 3D – 9/09/2017: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/jan-witowski-student-medycyny-z-krakowa-drukuje-ludzkie-organy-na-drukarce-3d/2mcw1fy
   17. TVN UwagaSzansa dla chorych na raka – Tu się dzieje cała magia – http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/model-3d-watroby-szansa-dla-chorych-na-raka-watroby,241037.html 16/09/2017
   18. in-krakow – 6/10/2017 – Student tworzy wątrobę z silikonu. Genialnie pomaga chirurgom; https://in-krakow.pl/news-details/student-tworzy-watrobe-z-silikonu-genialnie-pomaga-chirurgom/59d7ace16efed00700bdcc78
   19. Gazeta Lekarska – „Polak potrafi. Jak student pomógł chirurgom”; 14.11.2017 r. http://gazetalekarska.pl/?p=37306
   20. Wywiad dla The Engineering Entrepreneur Podcast Medical Applications for 3D Printing – Ep45 – http://directory.libsyn.com/episode/index/id/5934571
   21. TVP1 – Dzień dobry Polsko; Protezy, implanty, gipsy, egzoszkielet, modele anatomiczne z drukarek 3D; 18.01.2018 r. https://www.facebook.com/DzienDobryPolskoTVP/videos/1161221800681295/
   22. Dziennik Polski – Przed operacjami nowotworów chirurdzy dzwonią do Jana Witowskiego. Po podpowiedzi w 3D; 28.12.2018 r.  https://plus.dziennikpolski24.pl/przed-operacjami-nowotworow-chirurdzy-dzwonia-do-studenta-jana-witowskiego-po-podpowiedzi-w-3d/ar/13768279