O książkach: biologia

UWAGA: BIOLOGIA 2022 W CZTERECH TOMACH!!!  ⇓

ZAGADNIENIA UŁOŻONO WG NOWYCH PODRĘCZNIKÓW DO MATURY 2023!!!  ⇓


NOWA EDYCJA 2022, która ukazała się na rynku w sierpniu br. niesie za sobą zmiany pozwalające 
dostosować nowe książki do wymagań matury 2023, ale jednocześnie zachować kompatybilność dla wcześniejszych roczników maturzystów. 

W NOWEJ EDYCJI  WPROWADZILIŚMY KOLOROWE RYSUNKI I ZDJĘCIA DLA ZADAŃ CKE MATURY 2023

Fenomen Zbiorów Witowskiego polega na tym, że można po nie sięgnąć już w pierwszej klasie liceum, i systematycznie, tydzień po tygodniu przerabiać dział po dziale, zadanie po zadaniu. Albo rozpocząć pracę dopiero w klasie maturalnej, ale wówczas wystarczy wykonać zadania oznaczone czarną obwódką (matura 2023 – nowość) czarnym paskiem (tzw. nowa matura 2015-2021) lub szarym (tzw. stara matura 2002-2021).
Każdy maturzysta czy student powie, że najważniejsze to przerobić wszystkie zadania CKE i OKE. A one absolutnie wszystkie w Zbiorach Witowskiego są. Starannie oznaczone i ułożone. Dlatego na koniec pracy ze Zbiorami Witowskiego nie ma potrzeby rozwiązywania arkuszy CKE, bo mamy je przerobione.
Od edycji 2020 wprowadziliśm
y nowy, większy, wygodniejszy formatDodaliśmy nowe działy w chemii i biologii oraz wyodrębniliśmy wiele nowych działów i tematów.
Jako jedyni w Polsce dodaliśmy w Zbiorach z BiologiiWskazówki do rozwiązań, a także Schematy punktowania, dzięki którym wiadomo co musi być napisane, jakie „słowa – klucze” zastosować, aby móc ubiegać się o pełną pulę punktów. Zadania obliczeniowe posiadają Przykładowe rozwiązania.
Dla uczniów maturzystów, szczególnie tych od roku 2023, ważnym jest, aby w zbiorze znajdowały się typy zadań, jakie znajdą się w arkuszach egzaminacyjnych CKE. Dlatego w Zbiorach Witowskiego mamy zarówno zadania zamknięte (m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie) jak i otwarte (m.in. zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami oraz zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające zredagowania krótkiego tekstu). Zadnia w Zbiorach  opatrzone są różnorodnymi materiałami źródłowymi, np.: fragmenty tekstów popularnonaukowych, zdjęcia, rysunki, wykresy, stabelaryzowane zbiory danych. A od obecnego wydania część materiałów źródłowych ma postać kolorowych ilustracji. W prawie każdym poleceniu do zadania występuje co najmniej jeden czasownik operacyjny, wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie rozwiązać zadanie. W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie, jak: podkreśl, zaznacz, uporządkuj, przyporządkuj, ponumeruj. Natomiast w przypadku zadań otwartych mamy podaj, wymień, określ, przedstaw, opisz, wykaż, udowodnij, uzasadnij, wyjaśnij, narysuj, skonstruuj, sformułuj hipotezę, problem badawczy, wniosek, oblicz. Warto dodać, że od obecnego wydania wprowadzamy tzw. wiązki tematyczne składające się z 4–6 poleceń. Odnoszą się one do tego samego materiału źródłowego, a do ich rozwiązania niezbędna jest umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy z różnych działów biologii, a w niektórych przypadkach – także z innych dyscyplin naukowych

OD EDYCJI 2022 ZMIENILIŚMY nie tylko FORMAT ALE UKŁAD TREŚCI wszystkich czterech tomów (nowy Spis treści poniżej) oraz DODALIŚMY KOLOROWE RYSUNKI, aby spełnić oczekiwania obecnych maturzystów, być w zgodzie z wymaganiami CKE, a więc być gotowymi do pracy w nowym 4-letnim liceum. 

 

NOWY Tom 1 ( 400 stron, 901 zadań) zawiera:

 • Organiczne i nieorganiczne składniki komórki – budowa chemiczna organizmów
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
 • Podziały komórkowe
 • Wirusy
 • Bakterie
 • Glony i porosty
 • Rośliny lądowe – TKANKI ROŚLINNE
 • Mszaki
 • Paprotniki
 • Rośliny nasienne
 • Grzyby i porosty

NOWY Tom 2 (404 strony, 832 zadania) zawiera:

 • Zwierzęta – TKANKI ZWIERZĘCE
 • Zwierzęta bezkręgowe – gąbki i jamochłony
 • Płazińce i obleńce
 • Pierścienice
 • Stawonogi
 • Mięczaki i szkarłupnie
 • STRUNOWCE
 • Zwierzęta kręgowe – Ryby
 • Płazy
 • Gady
 • Ptaki
 • Ssaki
 • ENZYMY
 • METABOLIZM
 • WITAMINY
 • Wybrane procesy metaboliczne komórek roślinnych i zwierzęcych
 • Procesy metaboliczne w komórkach organizmu ludzkiego

 

NOWY Tom 3 (448 stron, 1097 zadań) zawiera:

 • BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU LUDZKIEGO
 • Układ kostno-szkieletowy. Mięśnie i skóra
 • Układ pokarmowy
 • Układ oddechowy
 • Układ krwionośny
 • Układ odpornościowy
 • Układ wydalniczy
 • Układ nerwowy
 • Układ dokrewny
 • Układ rozrodczy – Rozmnażanie i rozwój

 

NOWY Tom 4 (504 strony, 1075 zadań) zawiera:

 • GENETYKA
 • EWOLUZJONIZM
 • Biologia Środowiska – Ekologia – tolerancja, populacje, biocenoza
 • Zagrożenia i OCHRONA ŚRODOWISKA naturalnego

 

 

 

Ogromnym walorem obu tomów książki jest komplet odpowiedzi, które znajdujemy w oficjalnie opublikowanych przez CKE Zasadach Oceniania, ale także Wskazówki do rozwiązań oraz Schematy punktowania. Warto zwrócić uwagę na wolne miejsca pozostawione przy każdym zadaniu w obu tomach Zbioru. Nie jest to przypadkowy element książek. Nauczyciel bowiem, który będzie wraz z uczniami pracował w oparciu o ten model zbioru znajdzie łatwość w sprawdzeniu poprawności wykonania zadań przez uczniów, znajdzie miejsce na podyktowanie ważnych treści przy okazji rozwiązywania danego zadania. Uczeń zaś otrzymuje doskonałą podstawę do próby samodzielnych ćwiczeń i możliwości przedyskutowania swoich problemów z nauczycielem lub innymi uczniami.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tych książkach nie ma zadań przypadkowych.
Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z biologii na bardzo wysoki procent.
Dlatego warto pracować z tą książką.