O książkach: biologia

Tom 1 zbioru zadań z biologii wraz z odpowiedziami Witowskiego

Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Biologia 1 Edycja MATURA 2016 Zbiór zadań otwartych… (390 stron)

Jesteś uczniem przygotowującym się do matury z BIOLOGII by studiować medycynę (lekarski, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i inne) na Uniwersytecie Medycznym, weterynarię, biotechnologię, psychologię lub inne nauki przyrodnicze?

Zamierzasz skutecznie powtórzyć materiał do egzaminu, chodzisz na korepetycje z biologii, chcesz perfekcyjnie utrwalić przerabiany materiał?

Jesteś nauczycielem biologii, prowadzisz zajęcia dla uczniów w klasach biol—chem, masz fakultet i koło przedmiotowe, udzielasz korepetycji, zależy Ci, by Twoi uczniowie zdali maturę jak najlepiej?

Ta książka może w 100% pozwolić Ci spełnić wszystkie oczekiwania!

Książka zawiera cały zakres materiału z biologii dotyczący problemów anatomii i fizjologii człowieka, który należy posiąść w szkole średniej, aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. Zbiór (podobnie jak znane Zbiory z chemii) zawiera zadania na poziomie rozszerzonym jak też i na poziomie podstawowym.

Tom 1 zawiera podstawy anatomii i fizjologii człowieka:

 • Chemiczne składniki w organizmie;
 • Procesy metaboliczne w komórkach ludzkich;
 • Witaminy;
 • Enzymy;
 • Układy: pokarmowy, wydalniczy, oddechowy, krwionośny, nerwowy, dokrewny, kostno–szkieletowy, mięśnie, skóra, rozrodczy, rozmnażanie i rozwój;

  Tom 2 Biologii Witowskiego: rośliny, zwierzęta
  Tom 2 Biologii Witowskiego: rośliny, zwierzęta

Tom 2 zawiera 390 stron i pokrywa materiał z działów rośliny zwierzęta i innych:

 • cytologię komórek roślinnych i zwierzęcych; analizę wybranych procesów metabolicznych; podziały komórkowe;
 • bakterie, wirusy, protisty i grzyby;
 • tkanki roślinne i zwierzęce;
 • ROŚLINY (mszaki, paprotniki, nasienne…)
 • ZWIERZĘTA (gąbki, jamochłony, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie…)
 • strunowce (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki…)

Nowość: Tom 3 na swoich 300 stronach zawiera podstawy genetyki oraz zagadnienia dotyczące ewolucjonizmuekologii ochrony środowiska.

Od 2013 roku współautorem zadań jest Jan Sylwester Witowski – laureat, zdobywca srebrnego medalu na XLII Olimpiady Biologicznej, obecnie student Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, a także finalista XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Spod jego ręki powstała wielka ilość nowych, otwartych zadań dedykowanych maturzystom 2014 roku ale przede wszystkim dla Nowej Matury w roku 2015.

Do chwili obecnej uczniowie przygotowujący się do egzaminów maturalnych mieli do dyspozycji serie mniej lub bardziej przypadkowych pozycji książkowych, które jednak nigdy nie zawierały w sobie możliwości sprawdzenia wiedzy z biologii w 100% wymiarze, jaki obowiązuje na poziomie podstawowym i rozszerzonym nowej matury. Wiele jest na ryku zbiorów ale wszystkie zawierają arkusze egzaminacyjne albo użyte na egzaminach albo autorskie. Ale aby przygotować się do rozwiązywania arkuszy należy najpierw powtórzyć cały materiał. I to umożliwia nasz Zbiór.
Kandydaci do AM korzystali do tej pory z wielu świetnych zbiorów zadań, które często zawierały testy zamknięte praktycznie z całej historii egzaminów na medycynę. Niestety idea takich zadań, takich testów od kilku lat nie jest już aktualna. Stąd pomysł napisania książki – będącej odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie ze strony uczniów i nauczycieli – w której znalazłyby się w testy otwarte – w sporej części te, które znamy jako testy wyboru z egzaminów na akademie medyczne, głównie z lat 1996 – 2004 świetnie przerobione jednak na potrzeby obecnej matury.

W tomie 3 Biologii: genetyka, ewolucjonizm, ekologia
W tomie 3 Biologii: genetyka, ewolucjonizm, ekologia

Ogromną zaletą tego zbioru jest fakt zebrania w jednym miejscu i podzielenia na działy zadań z WSZYSTKICH matur z biologii od 2002 roku, z matur próbnych, z Informatora CKE do Matury 2015, z egzaminów wewnętrznych na Akademie Medyczne od 1982 roku do dziś oraz z wojewódzkich konkursów gimnazjalnych. W nagłówku każdego takiego testu znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi dane zadanie.
I tak:

zapis: Zadanie 132 (1 pkt.) V/2010/A1 informuje, że zadanie to znalazło się na maturze w maju 2010 roku (V/2010)
w arkuszu pierwszym – podstawowym (A1);
zapis: Zadanie 656 (1 pkt.) Pr. XII/2004/A2 informuje, że zadanie to znalazło się na tzw. próbnej maturze (Pr.)
w grudniu 2004 roku (XII/2004) w arkuszu drugim – rozszerzonym (A2)
W zbiorze więc znajdują się wszystkie zadania z obu arkuszy (A1 i A2) z:

matur próbnych grudniowych (Pr.XII) i styczniowych (Pr. I) z lat 2002 – 2015;
wszystkich matur z lat 2002 – 2015;
egzaminu wstępnego na Akademie Medyczne z roku 2005—2015 (AM/2005 lub VI/2011);
z Informatora CKE do Matury 2015;
z konkursów gimnazjalnych na poziomie wojewódzkim w Krakowie i Rzeszowie.
Ogromnym walorem obu tomów książki jest komplet odpowiedzi. Od roku 2006 uczeń nie znajdzie pełnego klucza do zadań maturalnych gdyż jest on tajny i znany wyłącznie wąskiej grupie wyspecjalizowanych nauczycieli – egzaminatorów OKE. Uczniowi pozostaje więc jedynie model odpowiedzi. Tu zdecydowaliśmy się umieścić najlepsze odpowiedzi uczniów, jakich udzielali podczas rozwiązywania tych zadań. Warto zwrócić uwagę na wolne miejsca pozostawione przy każdym zadaniu w obu tomach Zbioru. Nie jest to przypadkowy element książek. Nauczyciel bowiem, który będzie wraz z uczniami pracował w oparciu o ten model zbioru znajdzie łatwość w sprawdzeniu poprawności wykonania zadań przez uczniów, znajdzie miejsce na podyktowanie ważnych treści przy okazji rozwiązywania danego zadania. Uczeń zaś otrzymuje doskonałą podstawę do próby samodzielnych ćwiczeń i możliwości przedyskutowania swoich problemów z nauczycielem lub innymi uczniami.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tych książkach nie ma zadań przypadkowych.
Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z biologii na bardzo wysoki procent.
Dlatego warto pracować z tą książką.