O książkach: chemia

Zajrzyj najpierw do zakładki MATURA 2024, aby zobaczyć co zmieniliśmy w nowej edycji względem poprzednich.


NOWA EDYCJA
2024 niesie zmiany ostatecznie dostosowujące nowe książki do wymagań matury od 2024 i kolejnych, ale jednocześnie zachować kompatybilność dla wcześniejszych roczników maturzystów.
Zmieniliśmy czcionkę, zapis wzorów chemicznych na profesjonalny, utrzymaliśmy najnowsze i obowiązujące nazewnictwo.

Arkusz z maja 2023 pokazał jednoznacznie, że wystarczyło solidnie przerobić Zbiory Witowskiego aby zbliżyć się do wyniku 100%. Każda z czynności sprawdzanych w arkuszu majowym miała swoje odbicie, pochodzenie w Zbiorach Witowskiego, bez sięgania po książki innych wydawnictw!

W NOWEJ EDYCJI  DODALIŚMY KOLEJNE ZADANIA ZAWIERAJĄCE  KOLOROWE RYSUNKI I ZDJĘCIA i W NASZYCH ZBIORACH JEST ICH JUŻ PRAWIE 200.

Fenomen Zbiorów Witowskiego polega na tym, że można po nie sięgnąć już w pierwszej klasie liceum, i systematycznie, tydzień po tygodniu przerabiać dział po dziale, zadanie po zadaniu. Albo rozpocząć pracę dopiero w klasie maturalnej, ale wówczas wystarczy wykonać zadania oznaczone obwódką (matura 2023 – nowość) czarnym paskiem (tzw. nowa matura 2015-2021) lub szarym (tzw. stara matura 2002-2021).
Każdy maturzysta czy student powie, że najważniejsze to przerobić wszystkie zadania CKE i OKE. A one absolutnie wszystkie w Zbiorach Witowskiego są. Starannie oznaczone i ułożone. Dlatego na koniec pracy ze Zbiorami Witowskiego nie ma potrzeby rozwiązywania arkuszy CKE, bo mamy je przerobione.
Od edycji 2020 wprowadziliśmy nowy, większy, wygodniejszy format. Od edycji 2023 dodaliśmy kolejne trzy nowe działy w chemii, a od edycji 2024 kolejny: dotyczący widm, spektroskopii itp. itd…
Na bieżąco dostosowujemy wymagania i zadania do obecnej matury, jak też tej najnowszej w roku 2023. I co kluczowe – Dariusz Witowski – 
redaktor zbiorów jest egzaminatorem od początku istnienia CKE i uczestniczy w szkoleniach i sesjach poprawy prac maturalnych – tylko taka aktywność daje wiedzę i doświadczenie, pozwalającą na umiejętne tworzenie zadań testowych;

OD EDYCJI 2022 ZMIENILIŚMY nie tylko FORMAT ALE UKŁAD TREŚCI wszystkich czterech tomów (nowy Spis Treści i NOWE DZIAŁY poniżej) ORAZ DODALIŚMY KOLOROWE RYSUNKI, aby spełnić oczekiwania obecnych maturzystów, być w zgodzie z wymaganiami CKE, a więc być gotowymi do pracy w nowym 4-letnim liceum. 

NOWY Tom 1 – edycja 2024  (419 stron) zawiera:

■ PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d (wydzielono działy: ● Siarka, ● Krzem, ● Azot, ● Węgiel, ● Glin, ● Fosfor, ● Tlen, ● Cyna, ● Chlorowce, ● Bor, ● Miedź, ● Srebro, ● Chrom, ● Mangan, ● Żelazo, ● Złoto),

■ Rodzaje roztworów, mieszanin i sposoby ich rozdzielania,

■ PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (wydzielono działy: Mol, Stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…),

■ STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),

■ ROZPUSZCZALNOŚĆ,

■ Obliczenia dotyczące HYDRATÓW,

■ Obliczenia dotyczące MIESZANIN.

NOWY Tom 2- edycja 2024 (516 stron) zawiera:

■ BUDOWA MATERII (wydzielono działy: Cząstki – elektrony, protony i neutrony w atomie; Budowa atomu a  podstawy chemii kwantowej;  Liczby kwantowe;  Zmiany właściwości pierwiastków, itd.

■ WIĄZANIA CHEMICZNE, 

■ HYBRYDYZACJA a budowa przestrzenna drobin,

■ PROMIENIOTWORCZOŚĆ, 

■ Elementy chemii fizycznej: Obliczanie ENTALPII REAKCJI. 
Wpływ dodatku substancji na temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów.

■ REGUŁA PRZEKORY. 

■ STAŁA RÓWNOWAGI REAKCJI.

■ SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH),

■ Reakcje w roztworach wodnych (wydzielono działy: ● Podstawy dysocjacji, ● STAŁA I STOPIEŃ DYSOCJACJI, ● pH, ● REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH, ● IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW, ● MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE i ● przewodnictwo elektryczne roztworów).

■ KATALIZA,

■ KRYSZTAŁY.

NOWY Tom 3- edycja 2024 (500 stron) zawiera:

■ Reakcje w roztworach wodnych – ciąg dalszy – wydzielono działy: ● HYDROLIZA I WSKAŹNIKI, ∗ ZWIĄZKI AMFOTERYCZNE I KOMPLEKSOWE, ● ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI, ●  ROZTWORY BUFOROWE, ● TEORIE KWASÓW I ZASAD, ● REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI, ● STOPNIE UTLENIANIA, ● BILANSOWANIE RÓWNAŃ REDOKS, ●  ZWIĄZKI MANGANU, ● ZWIĄZKI CHROMU, ● USTALANIE KIERUNKU REAKCJI REDOKS, ● REAKCJE METALI Z ROZTWORAMI KWASÓW I SOLI, ● REAKCJE W ROZTWORACH INNYCH NIŻ WODNE, ● OGNIWA, ● KOROZJA, ● ELEKTROLIZA, ●  AKUMULATORY,
oraz
CHEMIA ORGANICZNA:

■ WĘGLOWODORY NIEAROMATYCZNE w osobnych działach: ALKANY, ALKENY, ALKINY, CYKLOALKANY i ALKADIENY

■ WĘGLOWODORY AROMATYCZNE.

NOWY Tom 4- edycja 2024 (516 stron) zawiera:  

■ ALKOHOLE,
■ ETERY,
■ FENOLE, 

■ ALDEHYDY I KETONY, 

■ KWASY KARBOKSYLOWE I MYDŁA, 

■ ESTRY I TŁUSZCZE, 

■ IZOMERIA OPTYCZNA, 

■ AMINY I AMIDY, 

■ MOCZNIK I BIURET, 

■ AMINOKWASY I BIAŁKA, 

■ CUKRY PROSTE, DWUCUKRY, WIELOCUKRY, 

POLIMERY I POLIKONDENSATY,

Zadania przekrojowe dotyczące cukrów,

PODSTAWY METOD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ.

Czym nasze Zbiory różnią się od innych? 

Po pierwsze – zadania w każdym dziale zawierają pełen przekrój trudności – uczą liczyć i rozumieć, rozwiązywać problemy od najłatwiejszych, aż po maturalne, czyli trudniejsze.

Po drugie – zawierają WSZYSTKIE zadania egzaminacyjne, jakie znalazły się na państwowych egzaminach na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Dlatego mówienie, że nasze zbiory są łatwe, kiedy większa część treści to zadania maturalne, świadczy albo o świetnym przygotowaniu z chemii do matury, albo o złośliwości i ignorancji.

Po trzecie – zdarza się, że na przestrzeni lat pojawiło się kilka zadań dotyczących tego samego zagadnienia, ot choćby próby jodoformowej. Wówczas te zadania znajdziemy obok siebie. Nie jest, jak czasami czytamy, nudne rozwiązywanie kilku takich samych zadań, ale stanowi proces powtarzania a tym samym utrwalania. To tak jak w języku angielskim – bez sensem jest wykucie 100 słówek, które o ile nie używamy, nie powtarzamy kilka razy, za tydzień czy miesiąc… zapomnimy. Nasze zbiory umożliwiają proces powtarzania a tym samym uczenia.

Wiele jest na rynku zbiorów ale wszystkie zawierają arkusze egzaminacyjne albo użyte na egzaminach albo autorskie. Ale aby przygotować się do rozwiązywania arkuszy należy najpierw powtórzyć cały materiał. I to umożliwia nasz Zbiór oferując w czterech tomach prawie 5000 zadań!!!

Ze Zbiorami WITOWSKIEGO trzeba pracować systematycznie przez całe liceum. Realizując wraz z nauczycielem dział po dziale, jednocześnie należy rozwiązywać zadania. Użycie Zbiorów jedynie w klasie maturalnej też jest ważne, dobre i wskazane. Ale systematyczna praca przez całą szkołę średnią na pewno da oczekiwany wynik na maturze.

Kandydaci do UM korzystali do tej pory z wielu świetnych zbiorów zadań, które często zawierały testy zamknięte praktycznie z całej historii egzaminów na medycynę. Niestety idea takich zadań, takich testów od kilku lat nie jest już aktualna. Stąd pomysł napisania książki – będącej odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie ze strony uczniów i nauczycieli – w której znalazłyby się w testy otwarte – w sporej części te, które znamy jako testy wyboru z egzaminów na akademie medyczne, głównie z lat 1996 – 2013 świetnie przerobione jednak na potrzeby obecnej matury.

Ogromną zaletą tego zbioru jest fakt zebrania w jednym miejscu i podzielenia na działy zadań z matur z chemii, tych głównych i próbnych, od roku 2002 do 2023 roku, posiadamy jako jedyni prawo do publikowania doskonałych matur próbnych z OKE Poznań. Ale także publikujemy zadania z Informatora CKE do Matury 2015 i 2021, z wszystkich matur CKE od 2002 roku, z egzaminów na Uniwersytety Medyczne do 2019 roku, konkursów gimnazjalnych na poziomie wojewódzkim i inne.

Aby ułatwić poruszanie się wśród tego ogromu zadań od bieżącej edycji wprowadziliśmy uproszczenie oznaczeń zadań, usuwając informacje o źródle, z którego pochodzą, pozostawiając jedynie oznaczenie nowej i starej podstawy:

  • paskiem obwódką oznaczyliśmy zadania z arkuszy maturalnych z tzw. nowej podstawy programowej od 2023 roku oraz Informatora CKE 2021 – zadania te mają w sobie kolorowe rysunki.
  • paskiem czarnym oznaczyliśmy zadania z arkuszy maturalnych z tzw. nowej podstawy programowej 2015-2021, Informatora CKE 2015, Banków Zadań CKE,
  • paskiem szarym oznaczyliśmy wszystkie zadania maturalne z tzw. starej podstawy programowej 2002-2021 (arkusze majowe, czerwcowe, próbne, OKE Poznań i inne),
  • zadania nieoznaczone paskiem to zadania autorskie, zaś oznaczenie RZE lub KRA oznacza, że zadanie pochodzi z najlepszych w Polsce konkursów dla gimnazjalistów na poziomie wojewódzkim organizowanych przez Podkarpackiego lub Małopolskiego Kuratora Oświaty i inne.

 

Ogromnym walorem obu tomów książki jest nie tylko komplet odpowiedzi ale i najprostsze i świetnie wytłumaczone rozwiązania zadań obliczeniowych.
Ogromnym walorem obu tomów książki jest komplet odpowiedzi, które znajdujemy w oficjalnie opublikowanych przez CKE Zasadach Oceniania. Dalej warto także zwrócić uwagę na oznaczenia „gwiazdką” przy zadaniach, np.: Zadanie 10* (3 pkt.). Znaczek ten oznacza, że zadanie wykracza po za podstawę programową szkoły średniej. Mimo wszystko zaleca się jednak rozwiązanie takiego zadania.

Warto zwrócić uwagę na wolne miejsca pozostawione przy każdym zadaniu w obu tomach Zbioru. Nie jest to przypadkowy element książek. Nauczyciel bowiem, który będzie wraz z uczniami pracował w oparciu o ten model zbioru znajdzie łatwość w sprawdzeniu poprawności wykonania zadań przez uczniów, znajdzie miejsce na podyktowanie ważnych treści przy okazji rozwiązywania danego zadania. Uczeń zaś otrzymuje doskonałą podstawę do próby samodzielnych ćwiczeń i możliwości przedyskutowania swoich problemów z nauczycielem lub innymi uczniami.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tych książkach nie ma zadań przypadkowych.
Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z chemii na bardzo wysoki procent.
Dlatego warto pracować z tą książką.