O książkach: chemia

Zbiór zadań z chemii – tom 1

   NOWA EDYCJA 2019 – DUŻE ZMIANY W ZBIORACH WITOWSKIEGO

Uwaga – obecną edycję od poprzednich dzieli przepaść w treści, ilości zadań, podziale na moduły – dlatego zalecamy nie odkupywanie zbiorów starszych, a korzystanie z najnowszej EDYCJI 2002-2019.

Najważniejsze w przygotowaniach do matury jest by korzystać z jednego, max. dwóch najlepszych w Polsce zbiorów, a nie skakać po wielu, bo żadnego przerobimy idealnie. Zbiory Witowskiego zna i ich używa 99% polskich maturzystów zdających egzamin z chemii i biologii, gdyż są po prostu najlepsze. Aby pokonać przeciwnika trzeba go poznać – a przeciwnikiem są testy egzaminacyjne, więc kluczem do sukcesu jest przerobienie wszystkich możliwych zadań publikowanych przez CKE – w zbiorach Witowskiego są WSZYSTKIE zadania z matur (maje, czerwce, sierpnie, matury próbne, informatory itd) jakie kiedykolwiek były wymagane na egzaminie maturalnym i egzaminie na akademie medyczne od prawie trzydziestu lat; zadania z ostatnich matur oznaczone są szczególnie wyraźnie. Zadania zostały podzielona i przyporządkowane do poszczególnych działów chemii czy biologii wraz z odpowiedziami, uwagami i rozwiązaniami;
Tylko Zbiory Witowskiego z chemii zawierają  4512 zadań z chemii!!! A do zadań obliczeniowych dołączyliśmy przykładowe rozwiązania (czasem jedno, czasem kilka). Zwiększyliśmy różnorodność zadań oraz dokonaliśmy wszelkiej możliwej korekty merytorycznej;
Na bieżąco dostosowujemy wymagania i zadania do obecnej matury, jak też tej najnowszej w roku 2023. I co kluczowe – Dariusz Witowski – 
autor zbiorów jest egzaminatorem od początku istnienia CKE i uczestniczy w szkoleniach i sesjach poprawy prac maturalnych – tylko taka aktywność daje wiedzę i doświadczenie, pozwalającą na umiejętne tworzenie zadań testowych;

OD EDYCJI 2019 ZMIENIAMY UKŁAD TREŚCI ZBIORÓW – obecnie mamy cztery regularne Zbiory Witowskiego.
Z tomu 4 usuwamy zbiór doświadczeń (pozostawiając arkusze ćwiczeniowe) a wprowadzamy kilka nowych działów, jak Podstawy Biochemii, Elektrochemia czy Przemiany Jądrowe. 

Tom 1 zawiera Podstawy Chemii Nieorganicznej:

 • PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…)

oraz moduły:

 • Budowa atomu a układ okresowy – cząstki elementarne w atomie, podstawy chemii kwantowej, liczby kwantowe, zmiany właściwości pierwiastków, itd.
 • Wiązania chemiczne i hybrydyzacja, budowa przestrzenna cząsteczek, itd;
 • STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),
 • PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d.
Tom drugi Chemii Witowskiego zawierający podstawy chemii fizycznej

Tom 2 zawiera Podstawy Chemii Fizycznej:

 • Termodynamika chemiczna;
 • Kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • Reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień, pH, hydroliza i wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe…);
 • Teorie kwasów i zasad;
 • Reakcje utleniania i redukcji – od edycji 2019 dokonaliśmy podziału na moduły: stopnie utleniania, bilansowanie równań redoks, związki manganu, związki chromu, przewidywanie kierunku reakcji redoks, itd;
 • Reakcje metali z kwasami, zasadami, wodą i roztworami soli.

Tom 3 zawiera Podstawy Chemii Organicznej:

 • Węglowodory,
 • Alkohole i fenole,
 • Aldehydy i ketony,
 • Kwasy i mydła,
 • Estry i tłuszcze.

Tom 4 zawiera Elementy Biochemii, Przemiany Jądrowe i Elektrochemię:

 • Organiczne związki zawierające azot: Aminy, Amidy, Aminokwasy,
 • Peptydy / Białka,
 • Węglowodany i glikozydy,
 • Kwasy nukleinowe,
 • Przemiany Jądrowe, czas połowicznego rozpadu, itd.,
 • Ogniwa, korozja, elektroliza, akumulatory – elementy Elektrochemii,
  W drugiej części tomu 4 zamieszczamy arkusze egzaminacyjne wraz z pełnymi kluczami z wszystkich organizowanych przez nasze Wydawnictwo Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii.
Tom 3 Chemia Witowskiego
Podstawy chemii organicznej – Tom 3 Chemii

Czym nasze Zbiory różnią się od innych? 

Po pierwsze – zadania w każdym dziale zawierają pełen przekrój trudności – uczą liczyć i rozumieć, rozwiązywać problemy od najłatwiejszych aż po maturalne, czyli trudniejsze.

Po drugie – zawierają WSZYSTKIE zadania egzaminacyjne, jakie znalazły się na państwowych egzaminach na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Dlatego mówienie, że nasze zbiory są łatwe, kiedy większa część treści to zadania maturalne, świadczy albo o świetnym przygotowaniu z chemii do matury, albo o złośliwości i ignorancji.

Po trzecie – zdarza się, że na przestrzeni lat pojawiło się kilka zadań dotyczących tego samego zagadnienia, ot choćby próby jodoformowej. Wówczas te zadania znajdziemy obok siebie. Nie jest, jak czasami czytamy, nudne rozwiązywanie kilku takich samych zadań, ale stanowi proces powtarzania a tym samym utrwalania. To tak jak w języku angielskim – bez sensem jest wykucie 100 słówek, które o ile nie używamy, nie powtarzamy kilka razy, za tydzień czy miesiąc… zapomnimy. Nasze zbiory umożliwiają proces powtarzania a tym samym uczenia.

Wiele jest na rynku zbiorów ale wszystkie zawierają arkusze egzaminacyjne albo użyte na egzaminach albo autorskie. Ale aby przygotować się do rozwiązywania arkuszy należy najpierw powtórzyć cały materiał. I to umożliwia nasz Zbiór oferując w czterech tomach prawie 5000 zadań!!!

Ze Zbiorami WITOWSKIEGO trzeba pracować systematycznie przez całe liceum. Realizując wraz z nauczycielem dział po dziale, jednocześnie należy rozwiązywać zadania. Użycie Zbiorów jedynie w klasie maturalnej też jest ważne, dobre i wskazane. Ale systematyczna praca przez całą szkołę średnią na pewno da oczekiwany wynik na maturze.

Kandydaci do UM korzystali do tej pory z wielu świetnych zbiorów zadań, które często zawierały testy zamknięte praktycznie z całej historii egzaminów na medycynę. Niestety idea takich zadań, takich testów od kilku lat nie jest już aktualna. Stąd pomysł napisania książki – będącej odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie ze strony uczniów i nauczycieli – w której znalazłyby się w testy otwarte – w sporej części te, które znamy jako testy wyboru z egzaminów na akademie medyczne, głównie z lat 1996 – 2013 świetnie przerobione jednak na potrzeby obecnej matury.

Ogromną zaletą tego zbioru jest fakt zebrania w jednym miejscu i podzielenia na działy zadań z matur z chemii, tych głównych i próbnych, od roku 2002 do 2018 roku, posiadamy jako jedyni prawo do publikowania doskonałych matur próbnych z OKE Poznań. Ale także publikujemy zadania z Informatora CKE do Matury 2015, z wszystkich matur CKE od 2002 roku, z egzaminów na Uniwersytety Medyczne do 2015 roku, konkursów gimnazjalnych na poziomie wojewódzkim i inne. W nagłówku każdego takiego testu znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi dane zadanie.
I tak:
zapis: Zadanie 1 (1 pkt.) V/2010/A1 informuje, że zadanie to znalazło się na maturze w maju 2010 roku (V/2010) w arkuszu pierwszym – podstawowym (A1);
zapis: Zadanie 6 (1 pkt.) Pr. XII/2004/A2 informuje, że zadanie to znalazło się na tzw. próbnej maturze (Pr.) w grudniu 2004 roku (XII/2004) w arkuszu drugim – rozszerzonym (A2)

W zbiorze więc znajdują się wszystkie zadania z obu arkuszy (A1 i A2) z:

matury 2002 – 2018 sesje majowe (V) i styczniowe (I) oraz… sierpniowe – poprawkowe, arkusze te są mało znane!!!
matur próbnych grudniowych (Pr.XII) i styczniowych (Pr. I) z lat 2002 – 2015;
egzaminu wstępnego na Akademie Medyczne z roku 2005—2015 (AM/2005 lub VI/2010);
Informatora CKE do Matury 2015;
z konkursów gimnazjalnych na poziomie wojewódzkim organizowanych przez Podkarpackie i Małopolskie Kuratorium w Rzeszowie.

Tom 4 Biochemia, promieniotwórczość i elektorchemia
Tom 4: Biochemia, promieniotwórczość i elektorchemia

Ogromnym walorem obu tomów książki jest nie tylko komplet odpowiedzi ale i rozwiązania zadań obliczeniowych. Od roku 2006 uczeń nie znajdzie pełnego klucza do zadań maturalnych gdyż jest on tajny i znany wyłącznie wąskiej grupie wyspecjalizowanych nauczycieli – egzaminatorów OKE. Uczniowi pozostaje więc jedynie model odpowiedzi.

Dalej warto także zwrócić uwagę na oznaczenia „gwiazdką” przy zadaniach, np.: Zadanie 10* (3 pkt.). Znaczek ten oznacza,
że zadanie wykracza po za podstawę programową szkoły średniej. Mimo wszystko zaleca się jednak rozwiązanie takiego zadania.

Warto zwrócić uwagę na wolne miejsca pozostawione przy każdym zadaniu w obu tomach Zbioru. Nie jest to przypadkowy element książek. Nauczyciel bowiem, który będzie wraz z uczniami pracował w oparciu o ten model zbioru znajdzie łatwość
w sprawdzeniu poprawności wykonania zadań przez uczniów, znajdzie miejsce na podyktowanie ważnych treści przy okazji rozwiązywania danego zadania. Uczeń zaś otrzymuje doskonałą podstawę do próby samodzielnych ćwiczeń i możliwości przedyskutowania swoich problemów z nauczycielem lub innymi uczniami.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tych książkach nie ma zadań przypadkowych.
Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z chemii na bardzo wysoki procent.
Dlatego warto pracować z tą książką.