O książkach: matematyka

Dariusz Witowski – wydawca, właściciel i szef Oficyny Wydawniczej NOWA MATURA odniósł jeden z największych sukcesów w 5 – letniej działalności wydawniczej. Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne – projekt współfinansowany przez UE i adresowany do prawie 7000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce a prowadzony przez 3 kolejne lata m. in. przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rzeszowski, po przeanalizowaniu walorów wszystkich zbiorów zadań z matematyki wydanych na terenie naszego kraju, uznał za NAJLEPSZY i wybrał „Zbiór zadań z matematyki. Poziom podstawowy.Dariusza Gwizdaka – wydany przez Oficynę Wydawniczą Nowa Matura. Jest to dla Oficyny wielkie wyróżnienie i dalsza motywacja do tego, by wszystkie wydawane Zbiory (z chemii, biologii i matematyki) nosiły miano doskonałych w przygotowaniu do matury.
Matematyka 1 Matematyka 2
Ta książka jest dla Ciebie jeżeli jesteś uczniem i chcesz przygotować się do matury z matematyki na poziomie podstawowym którą od 2010 roku każdy musi zdać aby rozpocząć studia. Zamierzasz skutecznie powtórzyć materiał do egzaminu, chodzisz na korepetycje z matematyki i chcesz perfekcyjnie utrwalić przerabiany materiał. – w książce znajdziesz mnóstwo zadań zamkniętych i otwartych ułożonych według wymagań maturalnych podanych przez CKE. Ponadto warto nadmienić, że wiele uczelni – w tym większość uczelni medycznych – uwzględnia wynik Twojej matury z matematyki przy rekrutacji.

Czytaj o: ZBIORZE PODSTAWOWYM lub ZBIORZE ROZSZERZONYM

Ta książka jest dla Ciebie jeżeli jesteś nauczycielem matematyki, prowadzisz zajęcia dla uczniów, masz fakultet , udzielasz korepetycji… I zależy Ci, by Twoi uczniowie zdali maturę jak najlepiej…

Ta książka w 100% pozwoli spełnić wszystkie Twoje oczekiwania !!!

Poziom podstawowy:

W mojej książce znajdziesz PONAD TYSIĄC TRZYSTA ZADAŃ, na którą to ilość składają się zadania zamknięte, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, ułożone w działach według wymagań maturalnych podanych przez CKE do matury 2015. Książka zawiera i sprawdza cały zakres materiału z matematyki, który należy znać aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym a tym samym dostać się na wymarzone studia. Na poziomie podstawowym – tym, który zdać muszą kandydaci na Uniwersytety Medyczne!!!

Obecna edycja dedykowana jest oczywiście pod Nową Maturę w 2015 roku ! Zawiera wiele nowych zadań oraz uwzględnia modyfikacje treści programowych obowiązujących na maturze z matematyki na poziomie podstawowym od maja 2015 roku.

Obecnie uczeń przygotowujący się do egzaminu maturalnego z matematyki ma do dyspozycji serie mniej lub bardziej przypadkowych pozycji książkowych, które nie zawierają możliwości sprawdzenia wiedzy z matematyki w 100% wymiarze, jaki obowiązuje na poziomie podstawowym na nowej obowiązkowej maturze. Są to najczęściej propozycje arkuszy maturalnych. Uczeń przystępując do rozwiązywania takich zestawów zadań natrafia na szereg problemów, wymienię tylko niektóre:

Zadania są pomieszane tematycznie, sprawdzają na przemian różne działy wiedzy, nie są ułożone narastająco pod względem kolejno omawianych zagadnień. Uczeń zniechęca się, gdyż nie potrafi rozwiązać zadania i nie wie co powtórzyć, od czego zacząć, w jakiej kolejności przystąpić do opracowywania zagadnień teoretycznych..
Uczeń nie wie czy rozwiązując np. wszystkie 10 arkuszy z danej pozycji książkowej natrafił w nich na wszystkie zagadnienia podane przez CKE i całość materiału powtórzył.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania całych arkuszy należy najpierw powtórzyć materiał, a to umożliwia mój Zbiór Zadań w którym zadania podzielone są na działy.

I w tym momencie, Drogi Uczniu, małe wyjaśnienie. Nie wszystkie zadania jak sądzę mają szansę znaleźć się na arkuszu maturalnym; część z nich służy temu by przeprowadzić Cię (i sprawdzić czy opanowałeś) przez kolejne zagadnienia wpisane przez CKE w zakres egzaminu maturalnego. I druga uwaga.
W matematyce nie ma możliwości całkowitego rozdzielenia zagadnień od siebie (np. figur geometrycznych od liczb), dlatego musi się zdarzać, że zadanie będąc w jakimś dziale dotyczy też innych. Starałem się jednak aby w takiej sytuacji te „inne” zagadnienia były już wcześniej opracowane.

Mój Zbiór Zadań zawiera większość zadań z matur próbnych i właściwych CKE od roku 2002. Oczywiście pominąłem zadania, które wykraczają zakresem materiału poza ramy obecnie obowiązujące dla matematyki na poziomie podstawowym.
W nagłówku każdego takiego zadania znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi dane zadanie.

I tak np.:

zapis: Zadanie 123 (3 pkt.) V/2008 informuje, że zadanie to znalazło się na maturze w maju 2010 roku (V/2008);
zapis: Zadanie 16 (1 pkt.) (INF CKE) informuje, że zadanie to znalazło się w informatorze CKE dotyczącym egzaminu maturalnego z matematyki
Oczywiście książka zawiera pełny zestaw odpowiedzi do zadań. W przypadku zadań zamkniętych jest to podany właściwy wariant odpowiedzi, w przypadku zadań otwartych wyniki poszczególnych etapów rozwiązywania zadania wraz z punktacją. Pozycja nie ma być książkowym korepetytorem (trzeba sobie jasno powiedzieć, że próba napisania czegoś takiego jest raczej mało realna), ale Zbiorem Zadań stąd taki właśnie układ odpowiedzi.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tej książce nie ma zadań przypadkowych. Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z matematyki na …około 100%.

Dlatego warto pracować z tą książką. Powodzenia.

Poziom rozszerzony – Zbiór zadań zamkniętych, otwartych i z kodowaną odpowiedzią

Książka zawiera i sprawdza cały zakres materiału z matematyki, który należy znać aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, a tym samym dostać się na wymarzone studia.

Obecna edycja jest bardzo zmodyfikowana w stosunku do poprzednich. Wiąże się to ze znacznymi zmianami dotyczącymi układu arkusza maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz zmianami w zakresie obowiązujących treści programowych. ZBIÓR ZAWIERA WIELE NOWYCH ZADAŃ TYPU ZAMKNIĘTEGO I Z KODOWANĄ ODPOWIEDZIĄ I DEDYKOWANY JEST OCZYWIŚCIE POD NOWĄ MATURĘ W 2015 ROKU !

Mój Zbiór Zadań zawiera większość zadań z matur próbnych i właściwych CKE od roku 2000. W nagłówku każdego takiego zadania znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi. I tak np. zapis: Zadanie 5.6 (4 pkt.) (CKE V/2010) informuje, że zadanie to znalazło się na maturze w maju 2010 roku.
Układ zbioru jest – moim zdaniem – najbardziej jak to tylko możliwezachęcającym ucznia do rozwiązywania zadań i pokonywania kolejnych stopni trudności. Całość podzielona jest na tematycznie powiązane zestawy zadań. Oczywiście książka zawiera odpowiedzi do zadań oraz – co uważam za bardzo cenne – wskazówki co do sposobu rozwiązania dla większości zadań.
Zbiór zawiera też trzy arkusze egzaminacyjne opracowane przez autora, dedykowane dla maturzystów pragnących sprawdzić poziom swojej wiedzy przed egzaminem z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tej książce nie ma zadań przypadkowych. Zbiór zawiera zadania dotyczące wszystkich zagadnień wpisanych w standardy wymagań dla matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z matematyki na …około 100%.

Dlatego warto pracować z tą książką.Powodzenia !

UWAGA: Ze względu na bardzo duże zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym od maja 2015 roku i konieczność uwzględnienia tych zmian w bieżącym wydaniu informujemy, że zbiór można zamawiać już teraz, ale wysyłka nastąpi po 12 lipca 2014. Za utrudnienia przepraszamy i obiecujemy że warto poczekać !

Dariusz Gwizdak