Dystrybucja i kontakt: kupuje@nowamatura.edu.pl Telefon: 512 514 515
Szkoła Witowskiego w Krakowie
Układ Okresowy OKE
Akademie Medyczne w Polsce
Akademie Medyczne w Polsce
Arkusze egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne chemia

Rekrutacja na AM w Polsce

Szanowni uczniowie i nauczyciele!      
Uprzejmie informujemy, że Nowa Edycja 2017 Zbiorów Witowskiego już w sprzedaży!!! 

     Już od 9 lat Oficyna Wydawnicza NOWA MATURA poprzez nasze Zbiory czy Ogólnopolską Próbną Maturę z Chemii, którą rokrocznie organizujemy, przyczynia się do podniesienia poziomu egzaminu maturalnego z chemii, biologii czy matematyki a jednocześnie znacząco pomaga przygotować się do tych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania. Na maturach z chemii czy biologii w ostatnich latach okazało się, że sporo zadań miało swoje pośrednie lub bezpośrednie odbicie w naszych Zbiorach. I jesteśmy z tego bardzo dumni.

Z każdym rokiem matura staje się coraz trudniejsza, dziwniejsza, zmienia się, ale my trzymamy rękę na pulsie i każde "nowe" zadanie nie tylko umieszczamy w nowej edycji ale obudowujemy je kilkunastoma następnymi, by ułatwić uczniowi ćwiczenia.

W maju 2015 roku byliśmy świadkami nowej NOWEJ MATURY dlatego w naszych Zbiorach poczyniliśmy spore zmiany, o których szczegółowo piszemy poniżej.

Obecna edycja 2017 zawiera kilka tysięcy zadań, w tym wszystkie zadania dedykowane do Nowej Matury: 1) zbiór zadań CKE - Bank Zadań; 2) z Informatorów CKE do Matury 2015 i 2016, 3) z czerwcowej matury 2015 4) z majowej matury 2016 wraz z pełnymi kluczami i rozwiązaniami CKE. Ponad to wszystkie zadania z egzaminów od 2015 roku wyróżniamy, podkreślając  ciemnym paskiem a także zmieniliśmy sposób punktowania i numerowania zadań, aby był zgodny z estetyką CKE, a nawet pola na rozwiązania dostosowaliśmy do zmian.

Uczeń, który przez wszystkie lata liceum miał z matematyki ocenę bardzo dobrą a jednocześnie przerobi nasze zbiory ze zrozumieniem, zadanie po zadaniu (ponad 3000), powinien zdać maturę z chemii czy biologii nie mniej niż na 80 - 90% bo do tej pory praktycznie wszystkie zadania z chemii na maturach majowych miały swoje odbicie w naszych zbiorach i arkuszach!!! Wystarczyło je tylko przerobić ze zrozumieniem. Obecna edycja MATURA 2016 została przygotowana ze wskazaniem na NowoMaturzystów. Również Zbiory z Biologii (zawierają kilkaset nowych zadań, których autorem jest Jan Sylwester Witowski) i Matematyki są zmienione, poprawione i z tego powodu muszą być lepsze i jeszcze bardziej potrzebne. Staramy się by wszystkie książki były na bieżąco dostępne do sprzedaży w naszej księgarni internetowej i księgarniach stacjonarnych, których adresy podajemy na stronie w zakładce księgarnie.

Przy pracy nad Zbiorami zawsze przyświeca nam motto: Zbiór ma nosić walory doskonałego.

UWAGA MATURZYŚCI 2017 i 2018 - od 15 czerwca w sprzedaży nowa,
absolutnie wyjątkowa Edycja Zbiorów WITOWSKIEGO z Chemii i Biologii. 
Już dziś zamów te książki!!!

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji jesteśmy od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 20, nasz telefon: 512 514 515

Nasze zbiory zadań dla maturzystów

D. Witowski, J.S. Witowski - CHEMIA. Zbiory... (cztery tomy)   EDYCJA 2016 - szczegóły:     

Zbiory zadań z chemii Dariusza Witowskiego to zestaw pytań otwartych wraz z odpowiedziami dla maturzystów z chemii, kandydatów na studia w Uniwersytetach Medycznych i na kierunkach przyrodniczych. Jest obecnie pierwszym, najlepszym i najbogatszym w Polsce bankiem zadań maturalnych z chemii w formie testów otwartych obejmujących rozszerzony materiał szkoły średniej. Zawierają WSZYSTKIE zadania publikowane w arkuszach CKE (majowych, czerwcowych, sierpniowych, próbnych, wstępnych, informatorów CKE...) od 2002 roku, kiedy tzw. nowa matura weszła w życie. Ale i kilka tysięcy zadań autorskich.
      Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy arkuszy CKE do Matury 2015 oraz zasięgnięciu wielu opinii eksperckich przygotowaliśmy Zbiory Zadań z Chemii i Biologii, które wpisują się nowy cykl egzaminów zewnętrznych. Fundament zbiorów oparł się o już istniejące tomy, które na przestrzeni ostatnich lat znalazły uznanie w oczach polskich Nauczycieli.

15 czerwca 2015 przedstawiamy czterotomowy Zbiór Zadań z Chemii zawierający kilkadziesiąt zadań wg nowych rodzajów testowania. Wprowadziliśmy też szereg innych, ważnych zmian, które mają umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do Nowej Matury.

Jakie zmiany?

1)       Wprowadziliśmy bardziej rozbudowany rodzaj tablic (biologiczno-chemiczno-matematycznych), uwzględniających wzory aminokwasów, zasad azotowych czy logarytmowanie dziesiętne.

2)       Oznaczyliśmy grupy zadań pochodzące z rozdziałów (chemii), które nie obejmuje nowa podstawa programowa. Zdecydowaliśmy się jednak nie usuwać tych zadań, gdyż nie mamy żadnej pewności, że takie zadania się nie pojawią na maturze w tym czy przyszłych latach (ogniwa, elektroliza, obliczanie entalpii itd.)

3)       Wprowadziliśmy dziesiątki zadań testowych budowanych w oparciu o nowe techniki egzaminowania testem, które znalazły się w arkuszach egzaminacyjnych od maja 2015.

Przykładowo:

a)       otwarte testy krytyczne (polegające na wybieraniu spośród podanych rozwiązań pewnego problemu tylko prawidłowych, a następnie na tej podstawie wyciąganie wniosków o faktach wynikających z zadania);

b)       kontekstowe zadania testowe na analizę tekstu i danych źródłowych z wykazaniem umiejętności wykorzystania tych danych;

c)       zadania testowych wykorzystujące metody naukowe w eksperymencie chemicznym; zadania testowe oparte o hipotezę lub budowanie hipotezy w oparciu o eksperymenty;

d)       nowe rodzaje zadań zamkniętych.

Oprócz tego do prac nad Tomem 4 (z chemii) zawierającym dotychczas arkusze z organizowanych przez nasze Wydawnictwo matur próbnych, zaprosiliśmy wybitnych nauczycieli, którzy opracowali kartoteki zadaniowo-ćwiczeniowe WSZYSTKICH doświadczeń i eksperymentów, które są obowiązkowe na poziomie gimnazjum i liceum, gdyż to na nich mają opierać się zadania maturalne, więc znajomość tychże prac laboratoryjnych jest niezbędną. Każde z ćwiczeń zostało wzbogacone dodatkowymi zadaniami testowymi. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w szkole z różnych powodów nie wykonuje się wszystkich doświadczeń objętych programem, stąd pomysł by zebrać je w razem, by uczniowie mogli je poznać dokładnie, choćby tylko teoretycznie.

Obecna edycja zawiera wszystkie zadania z Informatorów CKE do Matury 2015, grudniowej próbnej matury 2014 i majowego nowomaturalnego egzaminu 2015 wraz z pełnymi kluczami CKE. Wszystkie zadania z dotyczące egzaminu od 2015 roku podkreślamy  ciemnym paskiem, zmieniliśmy sposób punktowania i numerowania zadań, aby był zgodny z estetyką CKE, a nawet pola na rozwiazania dostosowaliśmy do zmian.
Zamieszczamy także mało znane arkusze egzaminacyjne CKE z egzaminów czerwcowych maturalnych i tych dla "staromaturzystów" pisane w 2010 - 2015 na AM jako egzaminy wstępne, oraz arkusze CKE z matur poprawkowych pisanych w czerwcu i sierpniu 2010 - 2015. Całość uzupełniliśmy ciekawymi zadaniami z egzaminów gimnazjalnych oraz konkursów organizowanych przez Kuratoria Oświaty na poziomie wojewódzkim.
Analiza zadań z arkuszy zawartych w arkuszach majowych z 2015 oraz Informatorach dla maturzystów 2015 roku pozwala wyciągnąć wnioski, że przerobienie naszych zbiorów i z chemii i z biologii w pełni pozwoli przygotować się do Matury 2016.

Warto również pamiętać, że treści, których podobno ma nie być na maturze 2015 (np. elektroliza, ogniwa, jądrówka...) pozostawiliśmy w zbiorach z dwóch powodów: po pierwsze dla poprawiających maturę - oni potrzebują najbardziej tych działów, po drugie - pewnego razu na jednej z konferencji zapytałem ważną panią, czy na pewno nie będzie zadań z elektrolizy? Odpowiedziała: a czemu nie?! Rozpoczniemy długim tekstem wprowadzającym i spod innego paragrafu podstawy programowej i elektroliza może być. Ot i cała filozofia!

W obecnej edycji, kierując się głosami sporej grupy użytkowników, zaproponowaliśmy nowy układ treści, pozwalający wygospodarować więcej miejsca na rozwiązania. Wielokrotnie słyszeliśmy skargi na zbyt małą ilość miejsca pod zadaniami. To w bieżącej edycji chcemy zmienić. Oznaczyliśmy gwiazdką te zadania, które toretycznie znajdują się poza podstawą programową od 2015 roku. Jednak na prośbę nauczycieli pozostawiamy je w książkach.
W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele ciepłych słów o Zbiorach i od naszych uczniów, nauczycieli ale także od środowisk związanych z  Ministerstwem Edukacji i CKE. Dziękujemy za każde dobre słowo i okazaną pomoc przy tworzeniu zadań.
Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne a na końcu książki umieszczono ich prawidłowe odpowiedzi. Książki te są rozwinięciem serii wydawniczej- zbiorów : "Chemia...", "Biologia...", "Matematyka... Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze”, która została specjalnie przygotowana dla uczniów zdających nowy rozszerzony egzamin maturalny  z chemii i biologii i chcących studiować na Uniwersytetach Medycznych lub na kierunkach przyrodniczych. Z każdym rokiem egzamin maturalny z chemii jest coraz trudniejszy, coraz bardziej udziwniany a język zadań zmienia się z chemicznego na... ciężki do zrozumienia nawet dla doświadczonych nauczycieli. Naszym zadaniem jest jednak podążać nowym tropem i dlatego każde zadanie nowe na maturze natychmiast pojawia się w naszych zbiorach rozbudowane do kilkunastu nowych. Bo chcemy być NAJLEPSI!!!

 

D. Witowski, J.S. Witowski - BIOLOGIA. Zbiory... (trzy tomy)       EDYCJA 2016 - szczegóły:
 

         Są to zbiory wyłącznie otwartych zadań z biologii dotyczących człowieka, genetyki, roślin i zwierząt. Jakże trudno jest zebrać wszystkie możliwe zadania, które mogłyby sprawdzić wiedzę "o człowieku" czy "o zwierzętach i roślinach". Chyba nigdy nie uda się stworzyć takiego idealnego zbioru, który zawierałby pytania na poziomie LO, obejmujące swym zasięgiem wszystkie możliwe aspekty funkcjonowania organizmu człowieka oraz zbioru zawierającego wszelakie, idealne i jednoznaczne odpowiedzi. My staraliśmy się zawrzeć wszystkie te zadania, o które opiera się dzisiejsza matura z biologii.

Od 2013 roku współautorem zadań jest Jan Sylwester Witowski - laureat, zdobywca srebrnego medalu na XLII Olimpiady Biologicznej, obecnie student wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie a także finalista XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Spod jego ręki powstała wielka ilość nowych, otwartych zadań dedykowanych maturzystom 2014 roku ale przede wszystkim dla Nowej Matury w roku 2015.

 Od 15 czerwca 2015 na rynku ukazały się Zbiory najnowszej edycja MATURA 2016 - TRZY tomy bogatsze od poprzedniej edycji o kilkaset zadań! Są to i zadania autorskie - oparte o te pozycje z literatury, które najczęściej cytuje się w zadaniach maturalnych CKE (np. Campbell),  a wszystko po to by wyprzedzić układających zadania w poszukiwaniu nowych źródeł treści do zadań; jak też wszystkie zadania z arkuszy Nowej Matury z maja 2015 (wraz z kluczem odpowiedzi) oraz próbnej matury i Informatorów CKE do Matury 2015, ale także z mało znanych arkuszy egzaminacyjne CKE z maturalnych egzaminów czerwcowych oraz tych dla "staromaturzystów" pisane w 2010 - 2015 , oraz arkuszy CKE z matur poprawkowych pisanych w sierpniu 2010 - 2015.
 

Obecna edycja zawiera wszystkie zadania z Informatorów CKE do Matury 2015, grudniowej próbnej matury 2014 i majowego nowomaturalnego egzaminu 2015 wraz z pełnymi kluczami CKE. Wszystkie zadania z dotyczące egzaminu od 2015 roku podkreślamy  ciemnym paskiem, zmieniliśmy sposób punktowania i numerowania zadań, aby był zgodny z estetyką CKE, a nawet pola na rozwiazania dostosowaliśmy do zmian.

Analiza zadań z arkusza majowego 2015 oraz z Informatora dla maturzystów 2015 roku pozwala wyciągnąć wnioski, że przerobienie naszych zbiorów i z chemii i z biologii pozwoli bardzo dobrze przygotować się do Matury 2016.

Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne a na końcu książki umieszczono PRZYKŁADOWE odpowiedzi. Książki te są rozwinięciem serii wydawniczej- zbiorów : "Chemia...", "Biologia...", "Matematyka... Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze”, która została specjalnie przygotowana dla uczniów zdających nowy rozszerzony egzamin maturalny  z chemii i biologii i chcących studiować na Akademii Medycznej lub na kierunkach przyrodniczych.

 Dariusz Gwizdak    "Matematyka 1 - poziom podstawowy" - NOWA EDYCJA 2016!
                                  "Matematyka 2 - poziom rozszerzony"

         Zbiór mądry, przemyślany z całą dokładnością przez człowieka, który w maturach z matematyki "siedzi" od lat, który jest matematykiem z krwi i kości. Wydaje się, że dydaktykiem jednym z najlepszych w Polsce. Od roku 2010 już na wielu uczelniach medycznych brany pod uwagę jest wynik matury z matematyki. Nasza książka, podobnie jak zbiór z chemii czy biologii pozwala przygotować się do matury prawie na 100%. pod warunkiem, że zadania zostaną przerobione z pełnym zrozumieniem. Dowodem na wysoką jakość książek niech będzie fakt, że został on zamówiony przez przez UJ i URz dla MUM-ów (Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne) dla około 7 tysięcy uczniów. Przygotowując się do matury z matematyki warto więc mieć na półce i te książki, i sięgać do nich przy kolejnych powtórkach.
 

Dariusz Horodecki, Beata Horodecka
           "Geografia FIZYCZNA - Tom 1 poziom podstawowy i rozszerzony wraz z 15 barwnymi mapami"
           "Geografia ekonomiczna i gospodarcza - Tom 2 poziom podstawowy i rozszerzony"

         Zbiór DOSKONAŁY, najbogatszy w zadania spośród wszystkich dostepnych na rynku zbiorow z Geografii dla maturzystów; opracowany i przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z geografii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zadania sprawdzają przede wszystkim umiejętność wykorzystywania i przetwarzania informacji występujących w różnych źródłach geograficznych np. mapach topograficznych i turystycznych, profilach geologicznych, tabelach, wykresach, fotografiach, tekstach źródłowych i w szeregu zadań obliczeniowych. Układ treści został podzielony na działy, co ułatwia powtórzenie i skuteczne utrwalenie przerobionego materiału. W książce znajduje się mnóstwo zadań zamkniętych i otwartych ułożonych według wymagań CKE. Całość materiału została podzielona na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia geografii fizycznej. Jest to jedyna pozycja na rynku, w której znajduje się aż 15 barwnych map topograficznych. Mapy obejmują swoim zasięgiem różne fragmenty kraju, co pozwala zapoznać się z charakterystycznymi cechami poszczególnych regionów Polski. Nasza książka, podobnie jak zbiór z chemii, matematyki czy biologii pozwala przygotować się do matury prawie na 100%. pod warunkiem, że zadania zostaną przerobione z pełnym zrozumieniem. Tom 2 - obejmuje problemy ekonomiczne i gospodarcze Polski i świata. Nowa edycja MATURA 2015 jest jeszcze bogatsza i doskonalsza i trzeba ją mieć przygotowując się do matury z geografii!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś uczniem...

  1. jeśli zamierzasz zdawać maturę z chemii, biologii, matematyki, geografii;

  2. jeśli chcesz studiować na akademii medycznej lub nauki przyrodnicze

zapoznaj się dokładnie z naszą ofertą! Ta książka jest dla Ciebie! Nie ma takiej drugiej na rynku!

Jeśli jesteś nauczycielem chemii, biologii, matematyki, geografii...

Zapoznaj się z naszą ofertą!

  1. i prowadzisz zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów z maturzystami...

  2. i uczysz w klasie biol-chem czy matematycznej, geograficznej lub każdej innej...

  3. i prowadzisz fakultet lub kółko dla maturzystów...

  4. i udzielasz korepetycji z chemii, biologii, matematyki...

  5. i szukasz książki będącą zbiorem, ćwiczeniami i podręcznikiem, z którą pracuje się najlepiej i najefektywniej

 

Kopiowanie naszych ZBIORÓW.
W związku z licznymi telefonami i mailami informującymi nas o nagminnym nielegalnym powielaniu naszych wydawnictw przypominamy, że kserowanie, sprzedawanie a także kupowanie takich materiałów jest zabronione i zagrożone karą wynikającą z przepisów kk. Nauczyciele, których uczniowie korzystają z takich materiałów np. podczas ich lekcji, również ponoszą odpowiedzialność karną. My ze swojej strony każdą taką informację sprawdzamy, informując odpowiednie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa a także dyrektorów szkół i organy prowadzące.


                  

           

 

stat4u


Na górę strony
2006-2013 © NowaMatura.edu.pl

Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                          Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                                Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                                    Obecnie zamówienia realziujemy na bieżąco.