Strona główna

W obecnym sezonie sprzedażowym – od sierpnia 2023 do lipca 2024  postanowiliśmy
nie podnosić ceny książek i pozostać przy cenach zeszłorocznych.


Nowa EDYCJA ZBIORÓW 2005-2024 Z CHEMII I BIOLOGII


Uwaga: DO KAŻDEGO  ZAKUPIONEGO tylko poprzez www.Witowski24.pl KOMPLETU ZBIORÓW Z CHEMII I/LUB BIOLOGII OTRZYMASZ GRATIS  OBOWIĄZUJĄCE NA MATURZE TABLICE CKE (do wyczerpania zapasów)

Nowa edycja 2005 – 2024 od poprzednich różni się jakościowo i ilościowo tak bardzo, że zdecydowanie zalecamy nie odkupywanie zbiorów starszych, a korzystanie z najnowszej EDYCJI 2005-2024. Nowa edycja to prawie 200 zadań z kolorowymi obrazami, to nowy układ w CHEMII- odpowiedzi po każdym dziale, a nie na końcu książki;
to zadania wraz z maturą czerwcową 23; itd. itd. itd….

Majowa matura 2023 jednoznacznie pokazała, że wystarczyło przerobić zadania ze Zbiorów Witowskiego (bez sięgania po inne zbiory), aby osiągnąć na egzaminie wynik zbliżony do 100%, bo każdą sprawdzaną w arkuszu czynność można było wyćwiczyć na wielu zadaniach w Zbiorach. I z tego jesteśmy dumni.

Szczegóły o edycji 2024, o naniesionych zmianach… przeczytacie także w zakładce  MATURA 2023  

O Zbiorach najważniejsze…

Przerobienie Zbiorów Witowskiego to zespół procesów nauczania i uczenia się, które na przestrzeni 4 lat edukacji chemicznej (i biologicznej) w LO, w porozumieniu i współpracy na linii uczeń – nauczyciel, absolutnie wystarczą, aby zdać maturę z chemii (i biologii) na min. 80-90%.
Dla jasności wyjaśniamy słowo „przerobienie”:
■ Jeśli umiesz rozwiązać wszystkie zadania ze Zbiorów Witowskiego,
■ rozumiesz każde słowo, schemat, rysunek, projekt doświadczenia zawarte w poleceniach i informacji do zadań,
■ a poproszony, o dowolnej porze dnia i nocy, o wytłumaczenie rozwiązania jednego, z kilku tysięcy zadań opublikowanych w Zbiorach, tak aby pytający w pełni je zrozumiał,
to jesteś gotowy, aby sięgnąć na maturze po maxa.

Czy odradzamy inne książki, podręczniki, zbiory? Nie. Ale nasze w zupełności wystarczą.
Skąd taka pewność? 30 lat doświadczeń w edukacji, prawie 20 lat doświadczeń na polskim rynku wydawnictw oświatowych, ćwierć wieku przy tablicy w liceum, niezliczona ilość rozmów i maili, przeprowadzone badania nad (nad)doniosłością egzaminu maturalnego z chemii itd. upewniają nas i dają podstawę by tak uważać.

Za co od 20 lat kochają i szanują Zbiory Witowskiego polscy nauczyciele?
Dlaczego polecają je swoim uczniom na cały cykl nauki w LO i na korepetycje czy kursy?

Głównie za to, że układ zadań, ich zróżnicowanie względem trudności, a także obecność wszystkich(!!!) zadań „na medycynę”, jakie kiedykolwiek znalazł się w arkuszach CKE czy OKE, podzielonych na działy i poukładanych tematycznie, gwarantuje świetne przygotowanie w korelacji z materiałem realizowanym przez nauczyciela. Fenomen Zbiorów Witowskiego polega na tym, że można po nie sięgnąć już w pierwszej klasie liceum, i systematycznie, tydzień po tygodniu przerabiać dział po dziale, zadanie po zadaniu, równolegle z materiałem realizowanym w szkole. Albo rozpocząć pracę dopiero w klasie maturalnej, ale wówczas wystarczy wykonać zadania oznaczone szarym albo czarnym paskiem.
Każdy maturzysta czy student powie, że najważniejsze to przerobić wszystkie zadania CKE i OKE. A one absolutnie wszystkie w Zbiorach Witowskiego są. Starannie oznaczone i ułożone. Dlatego na koniec pracy ze Zbiorami Witowskiego nie ma potrzeby rozwiązywania arkuszy CKE, bo mamy je przerobione. 

Już od edycji 2023 wprowadziliśmy nowy, wygodniejszy układ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ UMIEŚCILIŚMY PO KAŻDYM DZIALE. Dodaliśmy nowe działy w chemii i biologii, wyodrębniliśmy wiele nowych działów i tematów.
Jako jedyni w Polsce dodaliśmy do wielu zadań w Zbiorach z Biologii  Wskazówki do rozwiązań, a także Schematy punktowania, dzięki którym wiadomo co musi być napisane, jakie „słowa – klucze” zastosować, aby móc ubiegać się o pełną pulę punktów. Trudniejsze zadania obliczeniowe z chemii posiadają Przykładowe rozwiązania.
Dla uczniów „nowego liceum”, znów jako pierwsi w Polsce, dołożyliśmy przykładowe nowe rodzaje zadań: zadania sprzężone, przekrojowe, z analizy danych, z nadmiarem danych czy wreszcie tzw. zielone zadania.


Zbiory Witowskiego zna i ich używa 99% polskich maturzystów zdających egzamin z chemii i biologii, gdyż:

1) Najważniejsze w przygotowaniach do matury jest aby  proces uczenia się i nauczania skupić na jednym, bardzo bogatym w ilość zadań Zbiorze, a nie „skakać” po wielu.

2) aby pokonać przeciwnika trzeba go poznać – a przeciwnikiem są testy egzaminacyjne, więc kluczem do sukcesu jest przerobienie wszystkich możliwych zadań publikowanych przez CKE – w zbiorach Witowskiego są WSZYSTKIE zadania z matur (maje, czerwce, sierpnie, matury próbne, informatory itd.) jakie kiedykolwiek były wymagane na egzaminie maturalnym i egzaminie na akademie medyczne od ponad dwudziestu lat. Zadania z ostatnich matur oznaczone są szczególnie wyraźnie. Zadania zostały podzielona i przyporządkowane do poszczególnych działów chemii czy biologii wraz z odpowiedziami, uwagami i rozwiązaniami. A każdego roku dodajemy kolejne działy wychodząc na przeciw oczekiwaniom nauczycieli.
Oprócz nowych działów takich jak: ■ KATALIZA (w którym mocno uwypukliliśmy pojęcia: kataliza heterogeniczna, homogeniczna, autokataliza, energia aktywacji), ■ KRYSZTAŁY, ■ REAKCJE W ROZTWORACH INNYCH NIŻ WODNE, dodaliśmy dział PODSTAWY METOD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ.

3) zadania obliczeniowe posiadają przykładowe rozwiązania (czasem jedno, czasem kilka).

4) zwiększyliśmy różnorodność zadań (mamy setki zadań dotyczących doświadczeń chemicznych, z probówkami, w kolorze,  z informacją wprowadzającą, tabelami, wykresami, schematami do interpretacji czy uzupełnienia, zadań na rozstrzygnięcie, uzasadnienie i  wyjaśnienie) oraz dokonaliśmy wszelkiej możliwej korekty merytorycznej.

5) dostosowaliśmy zadania do procesu nauczania i uczenia się pod kątem matury 2023 i następnych.

6) Autor zbiorów jest nauczycielem i egzaminatorem od początku istnienia CKE. Uczestniczy w szkoleniach i sesjach poprawy prac maturalnych – tylko taka aktywność daje wiedzę i doświadczenie, pozwalającą na umiejętne tworzenie zadań testowych. Nie wystarczy skończyć studia chemiczne i zaistnieć w internecie. Najpierw należy przez wiele lat być nauczycielem i z kredą w ręku, stojąc przed kolejnymi 30-40 osobowymi biol-chemami uczyć i nauczyć na tyle skutecznie, aby wynik matury poświadczył o skuteczności nauczyciela. A dopiero na bazie dekad doświadczeń odszukać drogę skutecznej edukacji chemicznej czy biologicznej.

Kochani, szalejąca inflacja, wojna na wschodzie, również na rynku wydawniczym, odciskają swoje piętno.
Ceny papieru w papierniach i koszty druku wzrosły prawie o 200%!!! Tani papier z rynków Białorusi i Ukrainy jest niedostępny,
a ten z rynków UE jest drogi i drożeje z każdą dostawą. Dlatego, przy obniżeniu naszej marży do absolutnego minimum,
zmuszeni jesteśmy pierwszy raz od blisko 7 lat podnieść ceny książek
.